รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
Dino kick championship 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี ชาย B 54-58กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี หญิง B 47-51กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 1
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -36กก. 1
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 39-42กก. 1
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 42-45กก. 3
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-48กก. 1
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 48-51กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย I +57กก. 1
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง A -36กก. 1
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 36-39กก. 1
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 39-42กก. 1
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 42-45กก. 1
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-48กก. 2
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง G 51-54กก. 1
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง H 54-57กก. 2
23 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง I +57กก. 1
24 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 1
25 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
26 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 2
27 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
28 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
29 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
30 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
31 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
32 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 3
33 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 4
34 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 3
35 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
36 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 2
37 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 1
38 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 1
39 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
40 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง B 47-51กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง D 55-59กก. 1
43 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง E 59-63กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 4
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 4
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 2
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 5
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 2
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-48กก. 2
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 48-51กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 51-54กก. 3
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 54-57กก. 1
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 39-42กก. 2
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 42-45กก. 6
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-48กก. 1
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 48-51กก. 1
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 51-54กก. 1
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 54-57กก. 2
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง I +57กก. 1
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 2
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 2
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 3
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 5
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 4
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 4
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 3
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 2
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 2
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 4
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 4
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 4
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 2
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 7
85 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
86 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 1
87 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
88 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 3
89 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 1
90 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
91 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 1
92 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
93 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
94 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 2
95 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
96 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
97 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 1
98 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
99 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 2
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 1
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 2
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 2
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย B 36-39กก. 1
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย F 48-51กก. 1
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย I +57กก. 1
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง D 42-45กก. 2
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง G 51-54กก. 1
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง I +57กก. 2
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -16กก. 3
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 16-18กก. 3
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง A -16กก. 3
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 4
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 4
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 3
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 1
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 24-26กก. 2
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย G 28-30กก. 1
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย H +30กก. 2
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 2
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 20-22กก. 1
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 6
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 7
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 7
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 4
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 2
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย H +38กก. 3
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 4
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 4
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 4
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 2
143 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง H +38กก. 1
144 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
145 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 2
146 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
147 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 2
148 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 5
149 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
150 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 1
151 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
152 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
153 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
154 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 4
155 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 4
156 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 3
157 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
158 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
159 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
160 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
161 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
162 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว (B) -10ปี คู่ผสม 1
163 พุมเซคู่ผสม (4)สายฟ้า (D) -17ปี คู่ผสม 1
164 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง (D) -17ปี คู่ผสม 1
165 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง (E) +18ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
166 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง (B) -10ปี ทีมผสม 1
167 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง (E) +18ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
168 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (A) -7ปี ชาย 1
169 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (A) -7ปี หญิง 1
170 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (B) -10ปี ชาย 1
171 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (A) -7ปี ชาย 1
172 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี ชาย 1
173 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี หญิง 1
174 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (C) -13ปี หญิง 1
175 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (D) -17ปี หญิง 1
176 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (B) -10ปี หญิง 1
177 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B) -10ปี ชาย 1
178 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (B) -10ปี ชาย 3
179 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (B) -10ปี หญิง 1
180 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C) -13ปี ชาย 2
181 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C) -13ปี หญิง 2
182 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) -17ปี ชาย 2
183 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) -17ปี หญิง 1
184 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (E) +18ปี ชาย 1