รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THE 4th HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A 5-6 Years ชาย A -18KG. 1
2 ต่อสู้ Class A 5-6 Years ชาย B 18-20KG. 1
3 ต่อสู้ Class A 5-6 Years ชาย D 22-24KG. 1
4 ต่อสู้ Class A 5-6 Years ชาย E 24-26KG. 1
5 ต่อสู้ Class A 7-8 Years ชาย B 20-22KG. 4
6 ต่อสู้ Class A 7-8 Years ชาย C 22-24KG. 4
7 ต่อสู้ Class A 7-8 Years ชาย D 24-27KG. 2
8 ต่อสู้ Class A 7-8 Years หญิง A -20KG. 2
9 ต่อสู้ Class A 7-8 Years หญิง C 22-24KG. 2
10 ต่อสู้ Class A 7-8 Years หญิง F 30-34KG. 1
11 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย A -23KG. 5
12 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย B 23-25KG. 3
13 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย C 25-27KG. 5
14 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย D 27-29KG. 5
15 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย E 29-32KG. 7
16 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย F 32-36KG. 2
17 ต่อสู้ Class A 9-10 Years ชาย G 36-40KG. 4
18 ต่อสู้ Class A 9-10 Years หญิง A -23KG. 3
19 ต่อสู้ Class A 9-10 Years หญิง C 25-27KG. 3
20 ต่อสู้ Class A 9-10 Years หญิง D 27-29KG. 4
21 ต่อสู้ Class A Over 35 Years ชาย B -70 5
22 ต่อสู้ Class A Over 35 Years ชาย C -80KG. 4
23 ต่อสู้ Class A Over 35 Years ชาย D +80KG. 6
24 ต่อสู้ Class A Over 35 Years หญิง A -55KG. 2
25 ต่อสู้ Class A Over 35 Years หญิง D +70KG. 2
26 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย A -30KG. 13
27 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย B 30-33KG. 11
28 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย C 33-36KG. 6
29 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย D 36-39KG. 4
30 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย E 39-43KG. 5
31 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย F 43-47KG. 3
32 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย G 47-51KG. 3
33 ต่อสู้ Class B 11-12 Years ชาย H +51KG. 7
34 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง A -30KG. 1
35 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง B 30-33KG. 8
36 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง C 33-36KG. 3
37 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง D 36-39KG. 3
38 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง E 39-43KG. 5
39 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง F 43-47KG. 1
40 ต่อสู้ Class B 11-12 Years หญิง H +51KG. 5
41 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย A -38KG. 9
42 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย B 38-41KG. 3
43 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย C 41-44KG. 6
44 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย D 44-47KG. 5
45 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย E 47-50KG. 3
46 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย F 50-53KG. 2
47 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย G 53-56KG. 2
48 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย H 56-59KG. 2
49 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย J +62KG. 4
50 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง A -38KG. 1
51 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง B 38-41KG. 3
52 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง C 41-44KG. 2
53 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง D 44-47KG. 3
54 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง F 50-53KG. 1
55 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง G 53-56KG. 1
56 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง H 56-59KG. 2
57 ต่อสู้ Class B 13-14 Years หญิง J +62KG. 1
58 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย B 45-48KG. 1
59 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย C 48-51KG. 9
60 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย D 51-55KG. 7
61 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย E 55-59KG. 2
62 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย F 59-63KG. 6
63 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย H 68-73KG. 2
64 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย I 73-78KG. 1
65 ต่อสู้ Class B 15-17 Years ชาย J +78KG. 2
66 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง A -42KG. 3
67 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง B 42-44KG. 1
68 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง C 44-46KG. 1
69 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง D 46-49KG. 2
70 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง E 49-52KG. 1
71 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง F 52-55KG. 3
72 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง G 55-59KG. 1
73 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง H 59-63KG. 1
74 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง I 63-68KG. 1
75 ต่อสู้ Class B 15-17 Years หญิง J +68KG. 1
76 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย A -54KG. 3
77 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย B 54-58KG. 3
78 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย C 58-63KG. 2
79 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย D 63-68KG. 4
80 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย E 68-74KG. 4
81 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย F 74-80KG. 2
82 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย H +87KG. 1
83 ต่อสู้ Class B 18-35 Years หญิง A -46KG. 2
84 ต่อสู้ Class B 18-35 Years หญิง B 46-49KG. 1
85 ต่อสู้ Class B 18-35 Years หญิง C 49-53KG. 3
86 ต่อสู้ Class B 18-35 Years หญิง E 57-62KG. 1
87 ต่อสู้ Class B 18-35 Years หญิง G 67-73KG. 1
88 ต่อสู้ Class B 5-6 Years ชาย A -18KG. 1
89 ต่อสู้ Class B 5-6 Years ชาย B 18-20KG. 4
90 ต่อสู้ Class B 5-6 Years ชาย D 22-24KG. 1
91 ต่อสู้ Class B 5-6 Years หญิง B 18-20KG. 1
92 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย A -20KG. 5
93 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย B 20-22KG. 4
94 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย C 22-24KG. 9
95 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย D 24-27KG. 5
96 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย E 27-30KG. 3
97 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย F 30-34KG. 1
98 ต่อสู้ Class B 7-8 Years ชาย G +34KG. 2
99 ต่อสู้ Class B 7-8 Years หญิง B 20-22KG. 4
100 ต่อสู้ Class B 7-8 Years หญิง C 22-24KG. 2
101 ต่อสู้ Class B 7-8 Years หญิง D 24-27KG. 3
102 ต่อสู้ Class B 7-8 Years หญิง G +34KG. 2
103 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย A -23KG. 4
104 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย B 23-25KG. 6
105 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย C 25-27KG. 11
106 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย D 27-29KG. 5
107 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย E 29-32KG. 4
108 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย F 32-36KG. 6
109 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย G 36-40KG. 1
110 ต่อสู้ Class B 9-10 Years ชาย H +40KG. 4
111 ต่อสู้ Class B 9-10 Years หญิง A -23KG. 2
112 ต่อสู้ Class B 9-10 Years หญิง B 23-25KG. 3
113 ต่อสู้ Class B 9-10 Years หญิง D 27-29KG. 5
114 ต่อสู้ Class B 9-10 Years หญิง E 29-32KG. 3
115 ต่อสู้ Class B 9-10 Years หญิง F 32-36KG. 2
116 ต่อสู้ Class C -4 Years ชาย B 15-17KG. 2
117 ต่อสู้ Class C -4 Years ชาย C 17-19KG. 1
118 ต่อสู้ Class C -4 Years หญิง D +19KG. 2
119 ต่อสู้ Class C 5-6 Years ชาย A -18KG. 8
120 ต่อสู้ Class C 5-6 Years ชาย B 18-20KG. 11
121 ต่อสู้ Class C 5-6 Years ชาย C 20-22KG. 6
122 ต่อสู้ Class C 5-6 Years ชาย D 22-24KG. 3
123 ต่อสู้ Class C 5-6 Years ชาย E 24-26KG. 2
124 ต่อสู้ Class C 5-6 Years ชาย F 26-28KG. 1
125 ต่อสู้ Class C 5-6 Years หญิง B 18-20KG. 3
126 ต่อสู้ Class C 5-6 Years หญิง C 20-22KG. 3
127 ต่อสู้ Class C 5-6 Years หญิง D 22-24KG. 3
128 ต่อสู้ Class C 5-6 Years หญิง F 26-28KG. 3
129 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย A -20KG. 12
130 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย B 20-22KG. 10
131 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย C 22-24KG. 4
132 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย D 24-27KG. 13
133 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย E 27-30KG. 6
134 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย F 30-34KG. 4
135 ต่อสู้ Class C 7-8 Years ชาย G +34KG. 6
136 ต่อสู้ Class C 7-8 Years หญิง A -20KG. 5
137 ต่อสู้ Class C 7-8 Years หญิง B 20-22KG. 5
138 ต่อสู้ Class C 7-8 Years หญิง C 22-24KG. 5
139 ต่อสู้ Class C 7-8 Years หญิง D 24-27KG. 2
140 ต่อสู้ Class C 7-8 Years หญิง E 27-30KG. 5
141 ต่อสู้ Class C 7-8 Years หญิง G +34KG. 1
142 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย A -23KG. 2
143 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย B 23-25KG. 3
144 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย C 25-27KG. 6
145 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย D 27-29KG. 6
146 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย E 29-32KG. 3
147 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย F 32-36KG. 3
148 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย G 36-40KG. 5
149 ต่อสู้ Class C 9-10 Years ชาย H +40KG. 5
150 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง A -23KG. 5
151 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง B 23-25KG. 4
152 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง C 25-27KG. 3
153 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง D 27-29KG. 2
154 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง E 29-32KG. 4
155 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง F 32-36KG. 2
156 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง G 36-40KG. 2
157 ต่อสู้ Class C 9-10 Years หญิง H +40KG. 5
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย A -30KG. 9
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย B 30-33KG. 14
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย C 33-36KG. 6
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย D 36-39KG. 4
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย E 39-43KG. 4
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย F 43-47KG. 5
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years ชาย G 47-51KG. 2
165 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years หญิง A -30KG. 7
166 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years หญิง B 30-33KG. 9
167 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years หญิง C 33-36KG. 3
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years หญิง D 36-39KG. 3
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years หญิง E 39-43KG. 3
170 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 11-12 Years หญิง F 43-47KG. 5
171 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย A -38KG. 9
172 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย B 38-41KG. 4
173 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย C 41-44KG. 5
174 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย D 44-47KG. 3
175 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย E 47-50KG. 3
176 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย F 50-53KG. 3
177 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย G 53-56KG. 2
178 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย H 56-59KG. 1
179 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย J +62KG. 2
180 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง A -38KG. 8
181 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง B 38-41KG. 4
182 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง C 41-44KG. 6
183 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง D 44-47KG. 3
184 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง E 47-50KG. 3
185 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง F 50-53KG. 3
186 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง G 53-56KG. 2
187 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง H 56-59KG. 1
188 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง I 59-62KG. 1
189 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง J +62KG. 1
190 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย A -45KG. 4
191 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย B 45-48KG. 4
192 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย C 48-51KG. 6
193 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย D 51-55KG. 7
194 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย E 55-59KG. 8
195 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย F 59-63KG. 6
196 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย G 63-68KG. 6
197 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย H 68-73KG. 1
198 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย I 73-78KG. 3
199 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years หญิง C 44-46KG. 4
200 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years หญิง D 46-49KG. 4
201 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years หญิง E 49-52KG. 1
202 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years หญิง G 55-59KG. 3
203 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย A -54KG. 6
204 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย B 54-58KG. 10
205 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย C 58-63KG. 10
206 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย D 63-68KG. 10
207 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย E 68-74KG. 7
208 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย F 74-80KG. 2
209 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย G 80-87KG. 3
210 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย H +87KG. 1
211 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง A -46KG. 4
212 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง B 46-49KG. 4
213 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง C 49-53KG. 4
214 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง D 53-57KG. 2
215 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง E 57-62KG. 2
216 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง G 67-73KG. 2
217 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง H +73KG. 2
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
218 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 2
219 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 3
220 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 3
ประเภทพุมเซคู่ผสม
221 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt B -10Years คู่ผสม 3
222 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt C -13Years คู่ผสม 1
223 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt B -10Years คู่ผสม 3
224 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt C -13Years คู่ผสม 1
225 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt D -17Years คู่ผสม 1
226 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt B -10Years คู่ผสม 1
227 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt C -13Years คู่ผสม 2
228 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt B -10Years คู่ผสม 1
229 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt D -17Years คู่ผสม 1
230 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt B -10Years คู่ผสม 2
231 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt C -13Years คู่ผสม 4
232 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt D -17Years คู่ผสม 3
233 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt E -30Years คู่ผสม 7
234 พุมเซคู่ผสม B B -10Years คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
235 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt B -10Years ทีมผสม 3
236 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt D -17Years ทีมผสม 1
237 พุมเซทีมผสม (3)Green Belt B -10Years ทีมผสม 2
238 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt B -10Years ทีมผสม 1
239 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt B -10Years ทีมผสม 1
240 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt C -13Years ทีมผสม 1
241 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt B -10Years ทีมผสม 1
242 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt C -13Years ทีมผสม 1
243 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt D -17Years ทีมผสม 3
244 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt E -30Years ทีมผสม 5
ประเภทพุมเซเดี่ยว
245 พุมเซเดี่ยว (1)White Belt A -6Years ชาย 3
246 พุมเซเดี่ยว (1)White Belt A -6Years หญิง 1
247 พุมเซเดี่ยว (1)White Belt B -10Years ชาย 4
248 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt A -6Years ชาย 4
249 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt A -6Years หญิง 4
250 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt B -10Years ชาย 17
251 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt B -10Years หญิง 10
252 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt C -13Years ชาย 7
253 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt C -13Years หญิง 4
254 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt D -17Years ชาย 6
255 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt D -17Years หญิง 3
256 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt A -6Years ชาย 4
257 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt B -10Years ชาย 13
258 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt B -10Years หญิง 10
259 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt C -13Years ชาย 7
260 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt C -13Years หญิง 4
261 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt D -17Years ชาย 1
262 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt D -17Years หญิง 2
263 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt E -30Years ชาย 3
264 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt A -6Years ชาย 2
265 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt B -10Years ชาย 6
266 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt B -10Years หญิง 8
267 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C -13Years ชาย 6
268 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C -13Years หญิง 4
269 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt D -17Years ชาย 3
270 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt D -17Years หญิง 3
271 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt E -30Years ชาย 1
272 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt B -10Years ชาย 4
273 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt B -10Years หญิง 3
274 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt C -13Years ชาย 4
275 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt D -17Years หญิง 1
276 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt E -30Years ชาย 2
277 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt E -30Years หญิง 1
278 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt F +31Years ชาย 1
279 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt B -10Years ชาย 3
280 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt B -10Years หญิง 4
281 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt C -13Years ชาย 2
282 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt C -13Years หญิง 8
283 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt D -17Years ชาย 3
284 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt D -17Years หญิง 3
285 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt B -10Years ชาย 5
286 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt B -10Years หญิง 2
287 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C -13Years ชาย 11
288 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C -13Years หญิง 11
289 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt D -17Years ชาย 2
290 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt D -17Years หญิง 11
291 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt E -30Years ชาย 8
292 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt E -30Years หญิง 8
293 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt F +31Years ชาย 8
294 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE Special Event ชาย 5
295 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE Special Event หญิง 2