รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
E-San Taekwondo League Championship 2018 Sakonnakhon 1st
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย A -14กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี หญิง C +16กก. 2
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 2
4 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย A -30กก. 4
5 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย B 30-33กก. 2
6 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย C 33-36กก. 2
7 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย D 36-39กก. 3
8 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย E 39-43กก. 1
9 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย F 43-47กก. 1
10 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย H +51กก. 1
11 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง A -30กก. 1
12 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง B 30-33กก. 1
13 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง D 36-39กก. 1
14 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง F 43-47กก. 1
15 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง H +51กก. 1
16 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย A -20กก. 1
17 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย B 20-23กก. 2
18 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย C 23-26กก. 1
19 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย D 26-30กก. 1
20 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย F +35กก. 1
21 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง B 20-23กก. 2
22 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง D 26-30กก. 1
23 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย A -25กก. 2
24 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย B 25-28กก. 3
25 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง B 25-28กก. 1
26 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง E 35-39กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย D 63-68กก. 1
29 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง B 46-49กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง D 53-57กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 2
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 2
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 2
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 4
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 3
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 1
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 2
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-56กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 56-59กก. 1
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 41-44กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 50-53กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 53-56กก. 1
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 1
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-22กก. 1
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 6
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 5
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 6
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 3
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 1
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 4
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 2
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง F +35กก. 1
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 2
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 8
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 2
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 3
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 6
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 2
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 1
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 1
74 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
75 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
76 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
77 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 1
78 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
79 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 4
80 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง H 59-63กก. 1
81 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง I 63-68กก. 1
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 2
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 3
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 1
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 2
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 3
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -16กก. 4
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 3
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 5
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 22-25กก. 1
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F +25กก. 3
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -16กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 3
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 5
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 8
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 6
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 8
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 1
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 1
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 5
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 5
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 30-35กก. 2
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 5
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 6
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 4
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 3
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 3
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 3
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 2
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 2
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 2
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 3
121 ต่อสู้ Class พิเศษ แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง B 20-23กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
122 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย D 63-68กก. 1
123 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย E 68-74กก. 1
124 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย H +87กก. 1
125 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี หญิง C 49-53กก. 1
126 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย A -38กก. 3
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย B 38-41กก. 1
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย C 41-44กก. 3
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย D 44-47กก. 2
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย E 47-50กก. 2
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย F 50-53กก. 3
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย H 56-59กก. 2
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย I 59-62กก. 1
134 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง B 38-41กก. 1
135 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง C 41-44กก. 4
136 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง E 47-50กก. 1
137 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง F 50-53กก. 2
138 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง H 56-59กก. 1
139 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย A -45กก. 1
140 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย B 45-48กก. 2
141 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย C 48-51กก. 3
142 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย D 51-55กก. 3
143 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย E 55-59กก. 4
144 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย F 59-63กก. 1
145 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย G 63-68กก. 6
146 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง B 42-44กก. 2
147 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง C 44-46กก. 1
148 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง D 46-49กก. 2
149 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง E 49-52กก. 1
150 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง F 52-55กก. 2
151 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง G 55-59กก. 1
152 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง I 63-68กก. 1
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
153 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A)-10ปี คู่ผสม 2
154 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B)-14ปี คู่ผสม 1
155 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (C)+15ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
156 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 1
157 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี หญิง 2
158 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 2
159 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี หญิง 1
160 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 1
161 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซ่คู่
162 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว C -14 ปี คู่ผสม 1
163 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว D +15 ปี คู่ผสม 1
164 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง A -8 ปี ชาย 1
165 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 1
166 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล B -10 ปี คู่ผสม 1
167 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล B -10 ปี หญิง 1
168 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 2
169 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14 ปี คู่ผสม 1
170 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี คู่ผสม 1
171 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี คู่ผสม 3
ประเภทพุมเซทีม
172 พุมเซทีม (4)สายฟ้า A -8 ปี ทีมชาย 1
173 พุมเซทีม (4)สายฟ้า B -10 ปี ทีมชาย 1
174 พุมเซทีม (4)สายฟ้า C -14 ปี ทีมชาย 1
175 พุมเซทีม (6)สายแดง B -10 ปี ทีมหญิง 1
176 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ทีมชาย 1
177 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมชาย 3
178 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ทีมชาย 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
179 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว A -8 ปี ทีมผสม 1
180 พุมเซทีมผสม (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
181 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี ชาย 1
182 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี หญิง 3
183 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี ชาย 1
184 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี หญิง 1
185 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D +15 ปี หญิง 3
186 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี ชาย 2
187 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี ชาย 2
188 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -15 ปี ชาย 1
189 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D +15 ปี หญิง 2
190 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 3
191 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี หญิง 1
192 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 1
193 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี หญิง 1
194 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี ชาย 2
195 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี หญิง 2
196 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี ชาย 1
197 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี หญิง 1
198 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -15 ปี ชาย 1
199 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -15 ปี หญิง 2
200 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8 ปี หญิง 1
201 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ชาย 1
202 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี หญิง 1
203 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C -15 ปี หญิง 2
204 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี ชาย 1
205 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 6
206 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -15 ปี ชาย 3
207 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -15 ปี หญิง 7
208 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี ชาย 1
209 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 2
210 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ชาย 2
211 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี หญิง 1
212 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -15 ปี ชาย 4
213 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -15 ปี หญิง 3
214 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 2
215 พุมเซเดี่ยว Master OPEN ชาย 1
216 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -10 ปี ชาย 3
217 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี ชาย 8
218 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี หญิง 3
219 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี ชาย 2
220 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี หญิง 3
ประเภทเคียกพ่า
221 เคียกพ่า OPEN ประชาชน +18 ปี ชาย 1
222 เคียกพ่า OPEN ยุวชน -10 ปี ชาย 3
223 เคียกพ่า OPEN ยุวชน -10 ปี หญิง 1
224 เคียกพ่า OPEN ยุวชน -14 ปี ชาย 1
225 เคียกพ่า OPEN ยุวชน -14 ปี หญิง 1
226 เคียกพ่า OPEN เยาวชน -17 ปี ชาย 1