รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
อยุธยาโอเพ่น แชมปเปี้ยนชิพ 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี ชาย E 67-72กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ประชาชน +18ปี หญิง E 59-63กก. 2
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 5
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-42กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 45-48กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H +48กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 3
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 3
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 3
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 42-45กก. 1
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง H +48กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -36กก. 2
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 42-45กก. 1
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-48กก. 2
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 48-51กก. 1
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 51-54กก. 2
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H +54กก. 1
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง A -36กก. 3
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 39-42กก. 3
23 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 1
24 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
25 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 1
26 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
27 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
28 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 1
29 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 3
30 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 1
31 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
32 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 3
33 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 5
34 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
35 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
36 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 2
37 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
38 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 1
39 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 1
40 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 3
41 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
42 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
43 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
44 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
45 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 3
46 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
47 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย I 73-78กก. 1
48 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย J +78กก. 1
49 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 2
50 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
51 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 1
52 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง C 51-55กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 4
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 42-45กก. 2
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 45-48กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +48กก. 5
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 42-45กก. 1
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G 45-48กก. 1
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H +48กก. 2
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 39-42กก. 2
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 48-51กก. 1
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H +54กก. 2
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 39-42กก. 2
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 42-45กก. 2
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 51-54กก. 1
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 1
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 4
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 4
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 1
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 1
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 7
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 4
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
85 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 3
86 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 1
87 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
88 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 3
89 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
90 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 2
91 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 2
92 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
93 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 5
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 42-45กก. 1
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 2
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-42กก. 1
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 45-48กก. 2
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +48กก. 1
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย C 39-42กก. 1
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย H +54กก. 5
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง D 42-45กก. 2
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 3
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 3
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 3
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E +24กก. 1
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 3
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 20-22กก. 1
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 5
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย H +38กก. 3
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 3
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 2
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 2
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง H +38กก. 2
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 6
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 5
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 3
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 4
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 3
136 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
137 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
138 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 2
139 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 3
140 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
141 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
142 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 2
143 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
144 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี ชาย H +48กก. 4
145 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 2
146 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-42กก. 2
147 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี หญิง G 45-48กก. 3
148 ต่อสู้ Class D ยุวชน 11-12ปี หญิง H +48กก. 3
149 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี ชาย F 48-51กก. 1
150 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-48กก. 1
151 ต่อสู้ Class D ยุวชน 13-14ปี หญิง H +54กก. 1
152 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 2
153 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 2
154 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย C 17-19กก. 1
155 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี ชาย D +19กก. 1
156 ต่อสู้ Class D ยุวชน 3-4ปี หญิง A -15กก. 1
157 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 6
158 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 6
159 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 1
160 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 4
161 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี ชาย E +24กก. 4
162 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 5
163 ต่อสู้ Class D ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 6
164 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 3
165 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 5
166 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
167 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 2
168 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 3
169 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 3
170 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี ชาย H +38กก. 1
171 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 3
172 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 2
173 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 5
174 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
175 ต่อสู้ Class D ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
176 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 1
177 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
178 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
179 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 3
180 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 2
181 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 2
182 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
183 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 1
184 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
185 ต่อสู้ Class D ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 2
ประเภทพุมเซคู่ผสม
186 พุมเซคู่ผสม (4)สายฟ้า (B) -10ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
187 พุมเซทีมผสม (4)สายฟ้า (C) -14ปี ทีมผสม 1
188 พุมเซทีมผสม (5)สายน้ำตาล (C) -14ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
189 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (A) -7ปี ชาย 1
190 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (A) -7ปี หญิง 2
191 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (B) -10ปี ชาย 2
192 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (B) -10ปี หญิง 1
193 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (C) -14ปี ชาย 1
194 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (C) -14ปี หญิง 3
195 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว (D) +15ปี หญิง 1
196 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A) -7ปี ชาย 3
197 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A) -7ปี หญิง 2
198 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) -10ปี ชาย 2
199 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) -10ปี หญิง 4
200 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C) -14ปี ชาย 2
201 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C) -14ปี หญิง 3
202 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (D) +15ปี ชาย 2
203 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (A) -7ปี ชาย 1
204 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (A) -7ปี หญิง 3
205 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี ชาย 3
206 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี หญิง 3
207 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (C) -14ปี ชาย 2
208 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (C) -14ปี หญิง 2
209 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (D) +15ปี หญิง 3
210 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (B) -10ปี ชาย 1
211 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (B) -10ปี หญิง 5
212 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (C) -14ปี ชาย 2
213 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (C) -14ปี หญิง 1
214 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (B) -10ปี ชาย 1
215 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (B) -10ปี หญิง 2
216 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (C) -14ปี ชาย 4
217 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (D) +15ปี หญิง 1
218 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (A) -7ปี หญิง 1
219 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B) -10ปี ชาย 2
220 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B) -10ปี หญิง 1
221 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (C) -14ปี ชาย 2
222 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (D) +15ปี ชาย 2
223 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (D) +15ปี หญิง 2
224 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (B) -10ปี หญิง 1
225 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C) -14ปี ชาย 1
226 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C) -14ปี หญิง 2
227 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) +15ปี ชาย 5
228 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) +15ปี หญิง 2