รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
UBON OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 2
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 2
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย C +16กก. 3
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี ชาย E 22-25กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 2
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 1
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 1
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 2
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 1
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 1
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 2
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 1
19 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 2
20 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย C 58-63กก. 2
21 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย D 63-68กก. 1
22 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 1
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย B 38-41กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 41-44กก. 3
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-56กก. 3
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย I 59-62กก. 1
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +62กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง A -38กก. 1
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง B 38-41กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 47-50กก. 2
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 50-53กก. 3
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 53-56กก. 2
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 56-59กก. 1
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง J +62กก. 1
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 5
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 2
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 2
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 2
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 2
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 2
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 1
61 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 2
62 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
63 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 2
64 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
65 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
66 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย I 73-78กก. 1
67 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง A -42กก. 2
68 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 2
69 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 3
70 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
71 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 1
72 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง I 63-68กก. 2
73 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 2
74 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
75 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 2
76 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 3
77 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
78 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
79 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
80 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 2
81 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -16กก. 1
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 4
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 2
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 22-25กก. 2
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -16กก. 1
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 2
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 2
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-22กก. 1
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 4
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 2
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 6
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 2
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 5
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 3
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 2
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 30-35กก. 1
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 3
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 2
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 6
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 2
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 5
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 1
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 4
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 2
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 3
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 4
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
112 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 2
113 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย E 68-74กก. 1
114 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย F 74-80กก. 1
115 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย G 80-87กก. 1
116 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 1
117 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง E 57-62กก. 1
118 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง F 62-67กก. 2
119 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก 2
120 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 41-44กก. 2
121 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 44-47กก. 2
122 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 2
123 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H 56-59กก. 1
124 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 2
125 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 47-50กก. 1
126 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 2
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 1
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 2
ประเภทพุมเซ่คู่
134 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว C -14 ปี หญิง 1
135 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า D +15 ปี หญิง 1
136 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล D +15 ปี คู่ผสม 1
137 พุมเซ่คู่ Class (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 1
ประเภทพุมเซทีม
138 พุมเซทีม (4)สายฟ้า D +15 ปี ทีมหญิง 1
139 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ทีมชาย 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
140 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี ชาย 1
141 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี ชาย 2
142 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี หญิง 1
143 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D +15 ปี หญิง 1
144 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี ชาย 2
145 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี ชาย 1
146 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี หญิง 1
147 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D +15 ปี หญิง 1
148 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 1
149 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี หญิง 1
150 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี ชาย 1
151 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี หญิง 1
152 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -14ปี หญิง 2
153 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8 ปี หญิง 1
154 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D +15 ปี ชาย 1
155 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D +15 ปี หญิง 1
156 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี หญิง 1
157 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 4