รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
กีฬาเทควันโดกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2561 “นครเกมส์”
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 38-41กก. 4
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 41-44กก. 1
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 50-53กก. 1
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง A -38กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 38-41กก. 1
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 3
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 1
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
22 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย A -45กก. 2
23 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย B 45-48กก. 3
24 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 2
25 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 2
26 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย F 59-63กก. 2
27 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย G 63-68กก. 1
28 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย H 68-73กก. 2
29 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย J +78กก. 1
30 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง A -42กก. 3
31 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง B 42-44กก. 4
32 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง C 44-46กก. 2
33 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง D 46-49กก. 1
34 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง E 49-52กก. 3
35 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 1
36 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 2
37 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง H 59-63กก. 2
38 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง I 63-68กก. 2
39 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง J +68กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 3
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 4
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 1
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 44-47กก. 5
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 2
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 50-53กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +62กก. 3
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง A -38กก. 1
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง B 38-41กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 41-44กก. 2
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 47-50กก. 2
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 50-53กก. 1
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 6
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 7
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 4
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 4
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 1
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย ิB 20-22กก. 8
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 3
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 2
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง ิB 20-22กก. 4
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 4
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 4
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 9
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 5
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 3
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 3
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 2
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 4
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 2
85 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 2
86 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย A -45กก. 2
87 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย B 45-48กก. 1
88 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 1
89 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย F 59-63กก. 2
90 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง B 42-44กก. 2
91 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง C 44-46กก. 3
92 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง D 46-49กก. 4
93 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง E 49-52กก. 2
94 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 3
95 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง H 59-63กก. 1