รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย A -54กก. 42
2 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย B 54-58กก. 27
3 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย C 58-63กก. 22
4 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย D 63-68กก. 18
5 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย E 68-74กก. 13
6 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย F 74-80กก. 10
7 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย G 80-87กก. 6
8 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน ชาย H +87กก. 5
9 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง A -46กก. 25
10 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง B 46-49กก. 20
11 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง C 49-53กก. 20
12 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง D 53-57กก. 18
13 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง E 57-62กก. 11
14 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง F 62-67กก. 8
15 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง G 67-73กก. 5
16 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน หญิง H +73กก. 7
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
17 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A) -14ปี คู่ผสม 9
18 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B) 15-17ปี คู่ผสม 5
19 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (C) +18ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซ Freestyle ทีม
20 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (A) -14ปี ทีม 7
21 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (B) 15-17ปี ทีม 3
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
22 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) -14ปี ชาย 20
23 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) -14ปี หญิง 16
24 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B) 15-17ปี ชาย 8
25 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B) 15-17ปี หญิง 7
26 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C) +18ปี ชาย 5
27 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C) +18ปี หญิง 3
ประเภทพุมเซคู่ผสม
28 พุมเซคู่ผสม (1) ไม่จำกัดสาย (A) -9ปี คู่ผสม 13
29 พุมเซคู่ผสม (1) ไม่จำกัดสาย (B) 10-11ปี คู่ผสม 14
30 พุมเซคู่ผสม (2) สายดำแดง (C) 12-14ปี คู่ผสม 16
31 พุมเซคู่ผสม (3) สายดำ (D) 15-17ปี คู่ผสม 14
32 พุมเซคู่ผสม (3) สายดำ (E) 18-30ปี คู่ผสม 3
ประเภทพุมเซทีม
33 พุมเซทีม (1) ไม่จำกัดสาย (A) -9ปี ทีมชาย 7
34 พุมเซทีม (1) ไม่จำกัดสาย (A) -9ปี ทีมหญิง 4
35 พุมเซทีม (1) ไม่จำกัดสาย (B) 10-11ปี ทีมชาย 8
36 พุมเซทีม (1) ไม่จำกัดสาย (B) 10-11ปี ทีมหญิง 7
37 พุมเซทีม (2) สายดำแดง (C) 12-14ปี ทีมชาย 7
38 พุมเซทีม (2) สายดำแดง (C) 12-14ปี ทีมหญิง 11
39 พุมเซทีม (3) สายดำ (D) 15-17ปี ทีมชาย 4
40 พุมเซทีม (3) สายดำ (D) 15-17ปี ทีมหญิง 8
41 พุมเซทีม (3) สายดำ (E) 18-30ปี ทีมชาย 2
42 พุมเซทีม (3) สายดำ (E) 18-30ปี ทีมหญิง 4
ประเภทพุมเซเดี่ยว
43 พุมเซเดี่ยว (1) ไม่จำกัดสาย (A) -9ปี ชาย 37
44 พุมเซเดี่ยว (1) ไม่จำกัดสาย (A) -9ปี หญิง 25
45 พุมเซเดี่ยว (1) ไม่จำกัดสาย (B) 10-11ปี ชาย 31
46 พุมเซเดี่ยว (1) ไม่จำกัดสาย (B) 10-11ปี หญิง 47
47 พุมเซเดี่ยว (2) สายดำแดง (C) 12-14ปี ชาย 35
48 พุมเซเดี่ยว (2) สายดำแดง (C) 12-14ปี หญิง 40
49 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (D) 15-17ปี ชาย 18
50 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (D) 15-17ปี หญิง 30
51 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (E) 18-30ปี ชาย 4
52 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (E) 18-30ปี หญิง 11
53 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (F) 31-40ปี ชาย 5
54 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (F) 31-40ปี หญิง 3
55 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (G) +41ปี ชาย 3
56 พุมเซเดี่ยว (3) สายดำ (G) +41ปี หญิง 1
57 พุมเซเดี่ยว (4) ไม่เกินสายแดง (G) +41ปี ชาย 2
58 พุมเซเดี่ยว (4) ไม่เกินสายแดง (G) +41ปี หญิง 1