รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
E-San Taekwondo League Championship 2018 LOIE 3rd
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย A -14กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย B 14-16กก. 4
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย C +16กก. 3
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี หญิง C +16กก. 2
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-22กก. 1
6 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย A -30กก. 2
7 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย B 30-33กก. 4
8 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย C 33-36กก. 5
9 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย D 36-39กก. 2
10 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย E 39-43กก. 4
11 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย G 47-51กก. 2
12 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย H +51กก. 3
13 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง B 30-33กก. 3
14 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง C 33-36กก. 1
15 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง E 39-43กก. 1
16 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง H +51กก. 1
17 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย A -20กก. 1
18 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย B 20-23กก. 2
19 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย C 23-26กก. 6
20 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย F +35กก. 1
21 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง B 20-23กก. 2
22 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง C 23-26กก. 2
23 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง D 26-30กก. 1
24 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย A -25กก. 4
25 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย B 25-28กก. 4
26 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย C 28-31กก. 2
27 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย D 31-35กก. 1
28 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย E 35-39กก. 1
29 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย F +39กก. 1
30 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง B 25-28กก. 3
31 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง D 31-35กก. 2
32 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง E 35-39กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 2
34 ต่อสู้ Class B ประชาชน +18ปี หญิง A -46กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 2
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 2
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 2
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 2
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย B 38-41กก. 1
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 3
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-56กก. 3
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย I 59-62กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +62กก. 2
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 41-44กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 47-50กก. 1
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 50-53กก. 2
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 56-59กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง J +62กก. 2
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 9
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 4
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 4
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 2
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 2
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 5
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 1
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 1
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 3
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 8
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 4
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 2
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 1
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 3
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 4
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 1
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 1
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 1
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 1
81 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
82 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
83 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย J +78กก. 1
84 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 2
85 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 3
86 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง H 59-63กก. 2
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 1
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 2
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 7
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 3
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -16กก. 1
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 1
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 8
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 6
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F +25กก. 8
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย ฺB 16-18กก. 5
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 3
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-22กก. 1
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง E 22-25กก. 1
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง ฺB 16-18กก. 3
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 5
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 7
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 5
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 9
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 3
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 5
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 8
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 30-35กก. 1
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F +35กก. 1
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 7
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 7
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 5
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 3
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 35-39กก. 1
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 5
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 2
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 2
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 4
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย A -54กก. 1
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย B 54-58กก. 1
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย C 58-63กก. 2
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย E 68-74กก. 1
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย H +87กก. 2
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี หญิง A -46กก. 1
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย A -38กก. 5
134 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย B 38-41กก. 1
135 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย C 41-44กก. 2
136 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย D 44-47กก. 5
137 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย E 47-50กก. 2
138 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย F 50-53กก. 2
139 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย G 53-56กก. 2
140 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย H 56-59กก. 2
141 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย J +62กก. 1
142 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง B 38-41กก. 2
143 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง C 41-44กก. 6
144 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง D 44-47กก. 5
145 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง E 47-50กก. 1
146 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง F 50-53กก. 3
147 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง G 53-56กก. 1
148 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง H 56-59กก. 2
149 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง I 59-62กก. 1
150 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง J +62กก. 4
151 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย A -45กก. 2
152 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย B 45-48กก. 1
153 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย C 48-51กก 1
154 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย D 51-55กก. 7
155 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย E 55-59กก. 2
156 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย F 59-63กก. 1
157 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย H 68-73กก. 1
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย J +78กก. 1
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง A -42กก. 1
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง B 42-44กก. 1
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง C 44-46กก. 2
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง D 46-49กก. 1
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง E 49-52กก. 4
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง F 52-55กก. 1
165 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง G 55-59กก. 1
166 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง I 63-68กก. 1
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
167 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A)-10ปี คู่ผสม 2
168 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B)-14ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
169 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 2
170 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี หญิง 1
171 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 4
172 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซ่คู่
173 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว C -14ปี คู่ผสม 1
174 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว D +15 ปี คู่ผสม 1
175 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B -10 ปี คู่ผสม 5
176 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B -10 ปี หญิง 1
177 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง C -14ปี หญิง 1
178 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี คู่ผสม 1
179 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 1
180 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี หญิง 1
181 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 1
182 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว C -14ปี คู่ผสม 1
183 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า B -10 ปี ชาย 1
184 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า C -14ปี คู่ผสม 1
185 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า C -14ปี ชาย 1
186 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า C -14ปี หญิง 1
187 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ชาย 1
188 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล C -14ปี คู่ผสม 1
189 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 2
190 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14ปี คู่ผสม 2
191 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14ปี หญิง 1
192 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี หญิง 2
193 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี คู่ผสม 1
194 พุมเซ่คู่ Class (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี 1
ประเภทพุมเซทีม
195 พุมเซทีม (1)สายขาว C -14 ปี ทีมหญิง 1
196 พุมเซทีม (3)สายเขียว A -8 ปี ทีมชาย 1
197 พุมเซทีม (3)สายเขียว A -8 ปี ทีมหญิง 1
198 พุมเซทีม (3)สายเขียว B -10 ปี ทีมชาย 1
199 พุมเซทีม (4)สายฟ้า C -14 ปี ทีมชาย 1
200 พุมเซทีม (4)สายฟ้า C -14 ปี ทีมหญิง 1
201 พุมเซทีม (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ทีมชาย 1
202 พุมเซทีม (6)สายแดง B -10 ปี ทีมชาย 1
203 พุมเซทีม (6)สายแดง B -10 ปี ทีมหญิง 2
204 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมชาย 2
205 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมหญิง 1
206 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ทีมชาย 1
207 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ทีมหญิง 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
208 พุมเซทีมผสม (1)สายขาว D +15 ปี ทีมผสม 1
209 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง B -10 ปี ทีมผสม 1
210 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว A -8 ปี ทีมผสม 1
211 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว C -14ปี ทีมผสม 1
212 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
213 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี ชาย 1
214 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี หญิง 5
215 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี ชาย 2
216 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี หญิง 4
217 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี ชาย 2
218 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี หญิง 2
219 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D +15 ปี หญิง 3
220 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี ชาย 2
221 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี หญิง 5
222 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี ชาย 6
223 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี หญิง 6
224 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -14ปี ชาย 1
225 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -14ปี หญิง 1
226 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D +15 ปี หญิง 2
227 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 9
228 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี หญิง 4
229 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 4
230 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี หญิง 1
231 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี ชาย 2
232 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี หญิง 1
233 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D +15 ปี หญิง 2
234 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี ชาย 2
235 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี หญิง 1
236 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี ชาย 3
237 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี หญิง 1
238 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -14ปี ชาย 2
239 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -14ปี หญิง 3
240 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8 ปี ชาย 2
241 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ชาย 3
242 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C -14ปี ชาย 2
243 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C -14ปี หญิง 2
244 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -8 ปี ชาย 2
245 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี ชาย 1
246 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 3
247 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -14ปี ชาย 3
248 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -14ปี หญิง 8
249 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี ชาย 1
250 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 2
251 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง A -8 ปี หญิง 1
252 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ชาย 5
253 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี หญิง 4
254 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี ชาย 7
255 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี หญิง 3
256 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 1
257 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี หญิง 2
258 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -10 ปี ชาย 2
259 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี ชาย 3
260 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี หญิง 3
261 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี ชาย 1
262 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี หญิง 2
ประเภทรายการพิเศษ
263 รายการพิเศษ Class LONG JUMP -10ปี หญิง 1
264 รายการพิเศษ Class LONG JUMP +15ปี ชาย 1
265 รายการพิเศษ LONG JUMP -10ปี ชาย 3
266 รายการพิเศษ LONG JUMP -14ปี ชาย 3
267 รายการพิเศษ LONG JUMP -14ปี หญิง 1
268 รายการพิเศษ LONG JUMP +15ปี ชาย 3
269 รายการพิเศษ LONG JUMP +15ปี หญิง 1