รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THAITAE OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทKyorugi
1 Kyorugi Class A 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
ประเภทต่อสู้
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-29กก. 7
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 29-32กก. 6
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 32-35กก. 4
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 35-38กก. 3
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-41กก. 4
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G +45กก. 6
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 41-43กก. 3
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-45กก. 3
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 29-32กก. 5
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 32-35กก. 4
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 35-38กก. 4
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-41กก. 3
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง G +45กก. 6
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง G 41-43กก. 3
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-45กก. 2
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 6
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 4
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 3
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย E +30กก. 1
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
23 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 5
24 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 2
25 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 2
26 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 4
27 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 7
28 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 28-31กก. 10
29 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 31-35กก. 7
30 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 35-39กก. 3
31 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G +39กก. 3
32 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 4
33 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-28กก. 4
34 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 5
35 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 31-35กก. 2
36 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F 35-39กก. 1
37 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง G +39กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ประชาชน 18-30ปี ชาย D 63-68กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ประชาชน 18-30ปี หญิง C 49-53กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย A -18กก. 1
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย B 18-20กก. 6
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย C 20-23กก. 2
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย D 23-26กก. 3
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย E +26กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี หญิง A -18กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี หญิง C 20-23กก. 2
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 29-32กก. 4
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 32-35กก. 5
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 35-38กก. 1
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G +45กก. 6
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 41-43กก. 1
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 25-29กก. 2
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 29-32กก. 5
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 32-35กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 35-38กก. 2
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-41กก. 3
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G +45กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G 41-43กก. 3
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-45กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 38-41กก. 1
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-44กก. 2
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 47-50กก. 4
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H +54กก. 4
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 35-38กก. 1
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 4
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-45กก. 3
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 45-49กก. 2
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 5
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 4
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 5
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E +30กก. 4
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 3
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 1
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 5
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 7
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 28-31กก. 7
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 31-35กก. 4
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 35-39กก. 3
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G +39กก. 4
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
85 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 4
86 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-28กก. 3
87 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 3
88 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 31-35กก. 2
89 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F 35-39กก. 1
90 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง G +39กก. 2
91 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
92 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
93 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
94 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 2
95 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย I +73กก. 1
96 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 3
97 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
98 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 1
99 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง H 59-63กก. 1
100 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง I +63กก. 1
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย A -18กก. 5
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย B 18-20กก. 4
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย C 20-23กก. 9
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย D 23-26กก. 3
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย E +26กก. 2
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง A -18กก. 8
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง B 18-20กก. 4
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง C 20-23กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง D 23-26กก. 1
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง E +26กก. 1
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-29กก. 2
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 29-32กก. 1
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 32-35กก. 1
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 35-38กก. 2
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-41กก. 1
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G +45กก. 3
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -25กก. 1
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 32-35กก. 2
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 35-38กก. 2
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-41กก. 2
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G +45กก. 6
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-45กก. 1
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 12
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 11
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 7
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E +30กก. 8
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 7
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 4
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E +30กก. 3
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 2
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 6
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 28-31กก. 6
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 31-35กก. 1
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 35-39กก. 1
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G +39กก. 4
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 6
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-28กก. 4
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 28-31กก. 3
143 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 31-35กก. 5
144 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 35-39กก. 1
145 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G +39กก. 1
146 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน +30ปี ชาย A -70กก. 1
147 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน +30ปี ชาย B +70กก. 1
148 ต่อสู้ Class OPEN ประชาชน +30ปี หญิง B +55กก. 1
149 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี ชาย A -18กก. 16
150 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี ชาย B 18-20กก. 17
151 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี ชาย C 20-23กก. 10
152 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี ชาย D 23-26กก. 7
153 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี ชาย E +26กก. 5
154 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี หญิง A -18กก. 6
155 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี หญิง B 18-20กก. 4
156 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี หญิง C 20-23กก. 4
157 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี หญิง D 23-26กก. 2
158 ต่อสู้ Class School ยุวชน -6ปี หญิง E +26กก. 1
159 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-29กก. 1
160 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย C 29-32กก. 1
161 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย D 32-35กก. 2
162 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย E 35-38กก. 2
163 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
164 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 11
165 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 9
166 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 4
167 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย E +30กก. 7
168 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
169 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 2
170 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
171 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 5
172 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี หญิง E +30กก. 5
173 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-28กก. 2
174 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย D 28-31กก. 1
175 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย E 31-35กก. 3
176 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย F 35-39กก. 1
177 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย G +39กก. 1
178 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
179 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
180 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-28กก. 3
181 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง F 35-39กก. 1
182 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี หญิง G +39กก. 3
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
183 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ประชาชน 18-30ปี ทีมชาย -200กก. 2
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
184 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -35กก. 4
185 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 35-38กก. 8
186 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 38-41กก. 3
187 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-44กก. 4
188 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 44-47กก. 7
189 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 47-50กก. 9
190 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 50-54กก. 4
191 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H +54กก. 5
192 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 35-38กก. 4
193 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 4
194 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 45-49กก. 2
195 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง G 49-53กก. 2
196 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง H +53กก. 2
197 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี ชาย A -54กก. 2
198 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี ชาย D 63-68กก. 3
199 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี ชาย F 74-80กก. 2
200 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี ชาย G 80-87กก. 1
201 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง A -46กก. 1
202 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง B 46-49กก. 2
203 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง C 49-53กก. 2
204 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง D 53-57กก. 2
205 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง F 62-67กก. 2
206 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง G 67-73กก. 1
207 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน 18-30ปี หญิง H +73กก. 1
208 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 3
209 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
210 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 6
211 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 5
212 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 4
213 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 2
214 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง B 42-44กก. 3
215 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 3
216 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 3
217 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
218 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
219 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A) -14ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
220 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) -14ปี ชาย 2
221 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A) -14ปี หญิง 3
222 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B) +15ปี ชาย 2
ประเภทพุมเซคู่ผสม
223 พุมเซคู่ผสม (2)สายเหลือง A -8ปี คู่ผสม 3
224 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว A -8ปี คู่ผสม 2
225 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว B 9-11ปี คู่ผสม 2
226 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว C 12-14ปี คู่ผสม 1
227 พุมเซคู่ผสม (4)สายฟ้า B 9-11ปี คู่ผสม 3
228 พุมเซคู่ผสม (6)สายแดง B 9-11ปี คู่ผสม 1
229 พุมเซคู่ผสม (6)สายแดง C 12-14ปี คู่ผสม 1
230 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง B 12-14ปี คู่ผสม 1
231 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี คู่ผสม 3
232 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี คู่ผสม 3
233 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี คู่ผสม 2
234 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง E +18ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
235 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง A -8ปี ทีมผสม 2
236 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง B 9-11ปี ทีมผสม 1
237 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว A -8ปี ทีมผสม 1
238 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว B 9-11ปี ทีมผสม 2
239 พุมเซทีมผสม (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี ทีมผสม 1
240 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี ทีมผสม 1
241 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ทีมผสม 1
242 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี ทีมผสม 2
ประเภทพุมเซเดี่ยว
243 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A)-8ปี ชาย 14
244 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A)-8ปี หญิง 15
245 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B)9-10ปี ชาย 4
246 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B)9-10ปี หญิง 8
247 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C)11-12ปี ชาย 3
248 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C)11-12ปี หญิง 1
249 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (D)13-14ปี ชาย 2
250 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (D)13-14ปี หญิง 3
251 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (E)15-17ปี ชาย 1
252 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (A)-8ปี ชาย 6
253 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (A)-8ปี หญิง 8
254 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B)9-10ปี ชาย 4
255 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B)9-10ปี หญิง 9
256 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (C)11-12ปี ชาย 3
257 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (C)11-12ปี หญิง 4
258 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (D)13-14ปี ชาย 2
259 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (D)13-14ปี หญิง 2
260 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (E)15-17ปี ชาย 1
261 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (A)-8ปี ชาย 4
262 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (A)-8ปี หญิง 2
263 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (B)9-10ปี ชาย 5
264 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (B)9-10ปี หญิง 5
265 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (C)11-12ปี ชาย 1
266 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (A)-8ปี ชาย 1
267 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (B)9-10ปี ชาย 3
268 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (B)9-10ปี หญิง 4
269 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (C)11-12ปี ชาย 1
270 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (D)13-14ปี ชาย 1
271 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (A)-8ปี หญิง 1
272 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B)9-10ปี ชาย 5
273 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B)9-10ปี หญิง 4
274 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (C)11-12ปี ชาย 2
275 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (C)11-12ปี หญิง 3
276 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (D)13-14ปี หญิง 1
277 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (A)-8ปี ชาย 1
278 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (A)-8ปี หญิง 3
279 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (B)9-10ปี ชาย 3
280 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (B)9-10ปี หญิง 3
281 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C)11-12ปี ชาย 2
282 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C)11-12ปี หญิง 7
283 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D)13-14ปี ชาย 3
284 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D)13-14ปี หญิง 6
285 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (E)15-17ปี ชาย 1
286 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (E)15-17ปี หญิง 3
287 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (F) 18-29ปี ชาย 2
288 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (F) 18-29ปี หญิง 1
289 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (G) 30-39ปี ชาย 1
290 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE (C)11-12ปี ชาย 1
291 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE (D)13-14ปี ชาย 1
292 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE (D)13-14ปี หญิง 1
293 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE (E)15-17ปี หญิง 1
294 พุมเซเดี่ยว NEW POOMSAE (F) 18-29ปี หญิง 1