รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
E-San Taekwondo League Championship 2018 4th KhonKaen
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย B 14-16กก. 7
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี ชาย C +16กก. 5
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี หญิง B 14-16กก. 4
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 3-4ปี หญิง C +16กก. 2
5 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย A -30กก. 4
6 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย B 30-33กก. 4
7 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย C 33-36กก. 2
8 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย D 36-39กก. 7
9 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย E 39-43กก. 6
10 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย F 43-47กก. 4
11 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย G 47-51กก. 3
12 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี ชาย H +51กก. 4
13 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง B 30-33กก. 3
14 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง D 36-39กก. 2
15 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง E 39-43กก. 4
16 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 11-12 ปี หญิง H +51กก. 1
17 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย B 20-23กก. 3
18 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย C 23-26กก. 4
19 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี ชาย D 26-30กก. 2
20 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง B 20-23กก. 3
21 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 7-8 ปี หญิง D 26-30กก. 4
22 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย A -25กก. 3
23 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย B 25-28กก. 8
24 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย C 28-31กก. 7
25 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย D 31-35กก. 2
26 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย E 35-39กก. 1
27 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี ชาย F +39กก. 2
28 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง A -25กก. 1
29 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง C 28-31กก. 4
30 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง D 31-35กก. 2
31 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง E 35-39กก. 1
32 ต่อสู้ Class A แชมป์ลีค 9-10 ปี หญิง F +39กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 2
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 3
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 3
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 43-47กก. 4
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 41-44กก. 2
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 44-47กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 50-53กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-56กก. 4
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย I 59-62กก. 2
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +62กก. 4
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 41-44กก. 2
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 2
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 47-50กก. 2
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 53-56กก. 3
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 2
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 2
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย E 22-25กก. 2
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 1
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 4
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง D 20-22กก. 1
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 3
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 7
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 9
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 4
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 3
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 2
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 6
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 3
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 1
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง F +35กก. 1
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 7
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 8
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 6
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 5
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 35-39กก. 2
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 6
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 4
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 3
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 1
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 2
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 3
85 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 2
86 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
87 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
88 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
89 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย G 63-68กก. 1
90 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย I 73-78กก. 1
91 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย J +78กก. 2
92 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 2
93 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 5
94 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
95 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 2
96 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 2
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 4
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 3
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 5
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 6
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 3
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 2
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 7
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 4
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 3
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 4
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 3
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -16กก. 3
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 9
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 11
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 20-22กก. 6
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 22-25กก. 6
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F +25กก. 8
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -16กก. 3
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 16-18กก. 5
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 3
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง E 22-25กก. 2
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 12
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 15
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 12
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-30กก. 15
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-35กก. 2
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F +35กก. 5
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 4
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 5
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 26-30กก. 1
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 30-35กก. 4
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F +35กก. 1
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 10
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 25-28กก. 4
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 8
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 8
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 35-39กก. 4
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 15
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 3
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 3
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 5
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 3
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 4
143 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 6
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
144 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย A -54กก. 3
145 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย B 54-58กก. 4
146 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย C 58-63กก. 2
147 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี ชาย E 68-74กก. 1
148 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี หญิง A -46กก. 1
149 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค +18 ปี หญิง F 62-67กก. 2
150 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย A -38กก. 3
151 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย B 38-41กก. 2
152 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย C 41-44กก. 1
153 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย D 44-47กก. 2
154 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย E 47-50กก. 3
155 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย F 50-53กก. 1
156 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย G 53-56กก. 3
157 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย H 56-59กก. 1
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี ชาย J +62กก. 1
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง B 38-41กก. 1
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง C 41-44กก. 1
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง D 44-47กก. 7
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง E 47-50กก. 5
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง F 50-53กก. 2
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง G 53-56กก. 1
165 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 13-14 ปี หญิง H 56-59กก. 4
166 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย A -45กก. 1
167 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย C 48-51กก. 2
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย D 51-55กก. 3
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย E 55-59กก. 4
170 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี ชาย F 59-63กก. 3
171 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง B 42-44กก. 3
172 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง C 44-46กก. 4
173 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง D 46-49กก. 1
174 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง E 49-52กก. 1
175 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง F 52-55กก. 2
176 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A แชมป์ลีค 15-17 ปี หญิง H 59-63กก. 3
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
177 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A)-10ปี คู่ผสม 1
178 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B)-14ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle ทีม
179 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (B)-14ปี ทีม 1
180 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (C)+15ปี ทีม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
181 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 1
182 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี หญิง 1
183 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 3
184 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี หญิง 3
185 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 1
186 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซ่คู่
187 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว B -10 ปี คู่ผสม 1
188 พุมเซ่คู่ (1)สายขาว D +15 ปี หญิง 1
189 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง A -8 ปี คู่ผสม 1
190 พุมเซ่คู่ (2)สายเหลือง B -10 ปี คู่ผสม 2
191 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 2
192 พุมเซ่คู่ (3)สายเขียว B -10 ปี คู่ผสม 1
193 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า A -8 ปี ชาย 1
194 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า B -10 ปี ชาย 3
195 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า B -10 ปี หญิง 1
196 พุมเซ่คู่ (4)สายฟ้า D +15 ปี คู่ผสม 1
197 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล B -10 ปี คู่ผสม 1
198 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ชาย 1
199 พุมเซ่คู่ (5)สายน้ำตาล C -14ปี หญิง 1
200 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14ปี คู่ผสม 1
201 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง C -14ปี หญิง 2
202 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง D +15 ปี คู่ผสม 1
203 พุมเซ่คู่ (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 1
204 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี คู่ผสม 3
205 พุมเซ่คู่ (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี หญิง 1
206 พุมเซ่คู่ Class (3)สายเขียว C -14ปี 1
ประเภทพุมเซทีม
207 พุมเซทีม (1)สายขาว C -14 ปี ทีมหญิง 1
208 พุมเซทีม (1)สายขาว D +15 ปี ทีมหญิง 1
209 พุมเซทีม (2)สายเหลือง C -14 ปี ทีมหญิง 1
210 พุมเซทีม (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ทีมชาย 1
211 พุมเซทีม (6)สายแดง C -14 ปี ทีมหญิง 1
212 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมชาย 1
213 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง C -14 ปี ทีมหญิง 2
214 พุมเซทีม (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ทีมชาย 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
215 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว B -10 ปี ทีมผสม 1
216 พุมเซทีมผสม (4)สายฟ้า A -8 ปี ทีมผสม 1
217 พุมเซทีมผสม (4)สายฟ้า B -10 ปี ทีมผสม 1
218 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
219 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี ชาย 10
220 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8 ปี หญิง 6
221 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B -10 ปี ชาย 6
222 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี ชาย 5
223 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C -14ปี หญิง 1
224 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว D +15 ปี หญิง 2
225 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี ชาย 6
226 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8 ปี หญิง 7
227 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี ชาย 5
228 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B -10 ปี หญิง 6
229 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -14ปี ชาย 6
230 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C -14ปี หญิง 3
231 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D +15 ปี หญิง 2
232 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี ชาย 6
233 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8 ปี หญิง 4
234 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี ชาย 4
235 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B -10 ปี หญิง 4
236 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี ชาย 3
237 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C -14ปี หญิง 3
238 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี ชาย 5
239 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8 ปี หญิง 4
240 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี ชาย 3
241 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B -10 ปี หญิง 3
242 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C -14ปี ชาย 3
243 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า D +15 ปี หญิง 3
244 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8 ปี ชาย 2
245 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี ชาย 4
246 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B -10 ปี หญิง 1
247 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C -14ปี หญิง 4
248 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D +15 ปี หญิง 1
249 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B -10 ปี หญิง 2
250 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -14ปี ชาย 4
251 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C -14ปี หญิง 8
252 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D +15 ปี หญิง 3
253 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง A -8 ปี หญิง 1
254 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี ชาย 2
255 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B -10 ปี หญิง 2
256 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี ชาย 9
257 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C -14ปี หญิง 6
258 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี ชาย 1
259 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D +15 ปี หญิง 4
260 พุมเซเดี่ยว Begak (New Poomsae) A -14ปี ชาย 1
261 พุมเซเดี่ยว Begak (New Poomsae) A -14ปี หญิง 1
262 พุมเซเดี่ยว Begak (New Poomsae) B +15ปี ชาย 1
263 พุมเซเดี่ยว Begak (New Poomsae) B +15ปี หญิง 1
264 พุมเซเดี่ยว Himdari (New Poomsae) A -14ปี ชาย 6
265 พุมเซเดี่ยว Himdari (New Poomsae) B +15ปี หญิง 1
266 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -10 ปี ชาย 2
267 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี ชาย 4
268 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค -15 ปี หญิง 3
269 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี ชาย 2
270 พุมเซเดี่ยว OPEN แชมป์ลีค +15 ปี หญิง 2