รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
The 15th AU Taekwondo Championship Princess’s Cup 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 30-33กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 1
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 1
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 1
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 1
16 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย A -18กก. 1
17 ต่อสู้ Class B ยุวชน -6ปี ชาย G +28กก. 1
18 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
19 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
20 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 1
21 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 47-51กก. 1
22 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 1
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 1
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 30-33กก. 2
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 2
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -38กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 44-47กก. 2
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 56-59กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง B 38-41กก. 1
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 1
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
43 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 4
44 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
45 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 1
46 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย A -18กก. 5
47 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย B 18-20กก. 1
48 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย D 22-24กก. 1
49 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง A -18กก. 2
50 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี หญิง D 22-24กก. 1
51 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 5
52 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 3
53 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 1
54 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
55 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
56 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 1
57 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
58 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 2
59 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 1
60 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 1
61 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
62 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
63 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 1
64 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 1
65 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
66 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย A -54กก. 3
67 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย B 54-58กก. 1
68 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย D 63-68กก. 1
69 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี ชาย F 74-80กก. 1
70 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง A -46กก. 3
71 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 2
72 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง D 53-57กก. 4
73 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง H +73กก. 1
74 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 47-50กก. 1
75 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 44-47กก. 1
76 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง J +62กก. 1
77 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
78 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
79 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
80 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย J +78กก. 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
81 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง (B) -10ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
82 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (A) -7ปี หญิง 1
83 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) -10ปี ชาย 1
84 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (B) -10ปี หญิง 2
85 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง (C) -13ปี หญิง 2
86 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว (B) -10ปี หญิง 1
87 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (B) -10ปี ชาย 1
88 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (C) -13ปี หญิง 1
89 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า (D) -17ปี หญิง 2
90 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (B) -10ปี หญิง 2
91 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล (C) -13ปี หญิง 1
92 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B) -10ปี ชาย 1
93 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (B) -10ปี หญิง 1
94 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง (C) -13ปี หญิง 1
95 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (A) -7ปี หญิง 1
96 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C) -13ปี ชาย 1
97 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (C) -13ปี หญิง 1
98 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (D) -17ปี หญิง 2
99 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง (E) +18ปี หญิง 2