รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THE 1st KIMUNYONG CUP THAILAND AYUTHAYA OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A 13-14 Years ชาย A -38KG. 1
2 ต่อสู้ Class A 13-14 Years ชาย B 38-41KG. 1
3 ต่อสู้ Class A 13-14 Years หญิง A -38KG. 1
4 ต่อสู้ Class B 13-14 Years ชาย A -38KG. 1
5 ต่อสู้ Class C -8 Years ชาย A -20KG. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 Years หญิง C 49-53KG. 1
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย A -45KG. 1
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย E 55-59KG. 1
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย F 59-63KG. 1
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years หญิง F 52-55KG. 1