รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่22
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
2 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 1
3 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
4 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 1
5 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 1
6 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 1
7 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN ประชาชน +18ปี หญิง B 49-57กก. 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
9 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 7-8ปี หญิง 1
10 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี ชาย 1
11 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี หญิง 1
12 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า D 11-12ปี หญิง 1