สรุปยอดแข่ง
Dino kick championship 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ASHIRA 9 9
2 BEE GYM TAEKWONDO 7 7
3 Dino Kick Khonkaen 26 2 28
4 Intel Taekwondo 8 8
5 JC Masterjoe 3 2 2 8 15
6 JOKE GYM 16 16
7 KORAT TAEKWONDO 30 30
8 Little Angel 7 7
9 MASTERNON 6 1 7
10 PNT.มุกดาหาร 9 9
11 POWER KICK อำนาจเจริญ 10 3 13
12 RDC SURIN 12 12
13 SHIN A MON 12 12
14 SPS TAEKWONDO 4 4
15 The Sense Gym 10 10
16 suprakorn 22 22
17 ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 3 3
18 ชมรมเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานี 4 1 2 7
19 ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ 24 1 3 28
20 บัวใหญ่ เทควันโด 15 15
21 บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม) 20 20
22 สุรินทร์ภักดี 14 14
23 สุวรรณภูมิ 8 8
24 สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานี 19 19
25 หน่อมแน้ม TKD 26 26
26 เดโชพลยิม 4 4
27 โรงเรียนพระกุมารอุบล By Little Angel 2 2
28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี By Little Angel 2 2
29 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 By Little Angel 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 330 4 2 22 358