สรุปยอดแข่ง
อยุธยาเกมส์ 2018 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 A Taekwondo 10 10
2 Ashita Taekwondo 5 1 6
3 BANCHAKI BANSANG TKD 24 8 32
4 CENTRAL TAEKWONDO 28 13 41
5 DRAGON Gym. 21 1 22
6 JUNBI TAEKWONDO STUDIO 13 13
7 Jaran Taekwondo Samutprakan 8 8
8 Jaran Teakwondo Samutrapkan 1 1
9 Martial Arts Taekwondo 8 8
10 Max เทควันโด 2 2
11 NEUTRAL GYM. 10 10
12 SAMPRAN TAEKWONDO 8 8
13 SINGHASIAM THAILAND TKD 42 42
14 SMSS 11 11
15 TAWEESILP 8 25 5 30
16 THE ARENA SUPHANBURI 17 17
17 THE EMPEROR SUPHANBURI 39 39
18 TIGER KRUNGKAO TAEKWONDO 5 3 8
19 TIGER THAI SKK 13 13
20 TU Junior 19 19
21 Team First Club 15 15
22 Thong Tkd Team ธง เทควันโด ทีม 4 1 5 10
23 WST Taekwondo 23 23
24 hussadin Gym 14 14
25 กองพันป้องกันฐานบิน 14 14
26 ค่ายอดิศร เทควันโด 10 10
27 จันทบุรี 1 1 2
28 ชมรม เทควันโด กรุงเก่า 22 1 26 49
29 ชัยนาทเทควันโด 16 16
30 นครนายก เทควันโด 10 10
31 นครสวรรค์เซ็นเตอร์ 11 11
32 บ้านหมี่tkd 5 5
33 ร.ร.มัธยมตากสิน 5 5
34 รร.กฬ.จังหวัดนครนายก 2 2
35 เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ 8 8
36 เทควันโด สภ.บางบาล 17 6 23
37 เทควันโดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 14 2 2 9 27
38 โรงเรียนพีระยานาวิน 1 1
39 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1 1
40 โรงเรียนวัฒพฤกษา&MNP.taekwondo 36 36
41 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 14 14
42 ไพรัตน์ยิม 7 7
  แกรนด์อย่างย่อ 547 4 2 90 643