สรุปยอดแข่ง
Khonkaen Taekwondo Championship 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซทีม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ANUBAN​UBON​ TAEKWONDO​ TEEM 7 2 9
2 ARK GYM 17 17
3 ASHIRA 8 8
4 BSK น้ำพองทีม 6 6
5 BSK น้ำพองทีม 1 1
6 EVOLUTION 23 5 28
7 EVOLUTION 12 3 4 19
8 Intel Taekwondo 7 2 1 10
9 JC THAILAND 4 7 2 2 44 59
10 JOKE GYM 11 1 12
11 KORAT NMC 5 4 9
12 KORAT TAEKWONDO 25 8 1 34
13 Little Angel 3 3
14 MNK.ขอนแก่น 3 3
15 MNK.ขอนแก่น 29 13 42
16 MTA 11 1 12
17 NMC TAEKWONDO 1 3 4
18 Nang Rong TKD 17 1 1 6 25
19 PHIMAI TAEKWONDO 16 16
20 PNT.มุกดาหาร 6 3 9
21 RDC Korat 4 3 7
22 SPS TAEKWONDO 19 1 20
23 The Champion Buriram taekwondo 42 3 1 3 49
24 The Monkey 3 3
25 The Sense Gym 8 2 10
26 Vientiane, LAO PDR 8 3 1 3 15
27 View Taekwondo Korat 10 1 8 19
28 ขอนแก่นวิเทศ 6 6
29 ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม 1 1 2
30 ชมรมเทควันโดอุดรธานี 6 2 6 14
31 ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ 7 1 8
32 บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์ 12 1 13
33 บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม) 18 18
34 มะนะศึกษาเทควันโด 10 10
35 สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานี 5 5
36 หน่อมแน้ม TKD 30 30
37 หลานย่าโม 15 1 16
38 เดชน์ลิขิต ยิม 4 1 5 10
39 แก้งคร้อ เทควันโด 11 11
40 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา @NKR 9 9
41 โรงเรียนพระกุมารอุบล By Little Angel 2 2
42 โรงเรียนวัดเทพลีลา 1 1
43 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี By Little Angel 1 1
44 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ(ร้อยเอ็ด) 4 1 5
  แกรนด์อย่างย่อ 430 61 10 2 5 102 610