สรุปยอดแข่ง
6th Suratthani Taekwondo Championship 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ALL STAR TAEKWONDO PTL 5 5
2 BST. Thailand 36 5 5 6 22 74
3 CHAROEN TAEKWONDO @ KRABI 16 1 17
4 CTDC.สุราษฎร์ธานี 11 2 13
5 D&D Thungsong Taekwondo 10 1 3 14
6 DD TAEKWONDO 21 21
7 DK TAEKWONDO TRANG 15 2 1 4 11 33
8 GURION GYM TAEKWONDO PHUKET 19 1 9 29
9 KEEN GYM PHUKET 15 15
10 KRIT FIGHT CLUB 9 9
11 LANGSUAN TKD 5 5
12 PHUKET TAEKWONDO CLUB 1 1
13 Pk.Gym ละแม ชุมพร 14 1 15
14 PlaY-Q เทควันโด ชุมพร 38 38
15 RDC PHUKET 13 1 2 16
16 SATARNFAH +SPIDER TEAMPHUKET 36 2 5 2 45
17 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 4 5 9
18 TAPEE TKD TEAM 40 3 8 51
19 TTC TRANG 14 6 20
20 The hope 6 6
21 Tonnum taekwondo 1 1
22 WINNER 5 1 6
23 YTK TKD. TRANG TEAM 5 1 6
24 กำลังพล เทควันโด 26 2 3 1 11 43
25 ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง 21 5 26
26 ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต 13 1 14
27 บ้านตาขุน ยิมส์ 10 10
28 รร.บ้านพังกาญจน์&วิภาวี เทควันโด 14 14
29 รุ่งเทควันโด สุราษฎร์ธานี 10 1 1 7 19
30 หัวอิฐเทควันโดยิม 8 1 9
31 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 5 7
32 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา/SADUDEE 17 1 1 9 28
33 ไทยเทควันโดเวียงสระ 6 6
  แกรนด์อย่างย่อ 450 12 59 2 13 9 80 625