สรุปยอดแข่ง
อยุธยาโอเพ่น แชมปเปี้ยนชิพ 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 AKN Phayao 1 1
2 Ashita Taekwondo 8 8
3 BANCHAKI BAANDAROON 11 11
4 BANCHAKI BANSANG TKD 29 29
5 BVG GYM 10 1 1 9 21
6 CENTRAL TAEKWONDO 23 14 37
7 Gmac Gym 12 12
8 Martial Arts Taekwondo 25 3 28
9 NCR TAEKWONDO CLUB 2 2
10 Pavaris Gyms 9 9
11 SAMPRAN & WATRAIKHING SCHOOL FAMILY 20 3 23
12 SINGHASIAM THAILAND TKD 27 27
13 TAWEESILP 8 22 1 8 31
14 TAWEESILP ROMPO 17 2 19
15 TAWEESILP YOLO 11 14 14
16 THE ARENA SUPHANBURI 15 15
17 TIGER KRUNGKAO TAEKWONDO 6 2 8
18 TWS 4 4
19 Taweesilp 38 38
20 Taweesilp 1 1
21 Zentral Taekwondo 3 3
22 ค่ายอดิศร เทควันโด 18 18
23 ชมรม เทควันโด กรุงเก่า 21 26 47
24 เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ 8 8
25 เทควันโดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 15 5 20
26 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 3 8 11
27 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 15 15
28 โรงเรียนสอนภาษาวิชชาพัฒน์ เดอะสกาย 4 4
29 โรงเรียนเสรีศึกษาชนแดน 15 15
  แกรนด์อย่างย่อ 392 1 2 84 479