สรุปยอดแข่ง
กีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 2 2
2 โรงเรียนจุฬเทพ 1 1
3 โรงเรียนจุฬเทพ พัทยา 1 1
4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 7 7
5 โรงเรียนชลบุรีสุขบท 5 5
6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 5 5
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1 1
8 โรงเรียนดวงมณี 1 1
9 โรงเรียนดาราสมุทร 2 2
10 โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา 2 2
11 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 1
12 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1 1
13 โรงเรียนธรรมวาที 2 2
14 โรงเรียนบางละมุง 3 3
15 โรงเรียนบ้านรถไฟ 2 2
16 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 2 2
17 โรงเรียนประเสร็ฐสุข 1 1
18 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 4 4
19 โรงเรียนฝรั่งเศสอินเตอร์พัทยา 1 1
20 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1 1
21 โรงเรียนพานทอง 1 1
22 โรงเรียนมารีวิทยา พัทยา 1 1
23 โรงเรียนมารีวิทย์ 3 3
24 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 4 4
25 โรงเรียนว.ภาคตะวันออก(อีเทค) 2 2
26 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 1
27 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 2 2
28 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1 1
29 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 1
30 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 2 2
31 โรงเรียนศรีราชา 2 2
32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1 1
33 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 3 3
34 โรงเรียนสัตหีบ 1 1
35 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1 1
36 โรงเรียนสาธิตบูลบำเพ็ญม.บูรพา 1 1
37 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1 1
38 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 1
39 โรงเรียนสิงห์สมุทร 4 4
40 โรงเรียนสุตา 1 1
41 โรงเรียนสุทธาวาส 1 1
42 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1 1
43 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3 3
44 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1 1
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1 1
46 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 1
47 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 1 1
48 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ชลบุรี 1 1
49 โรงเรียนอักษรพัทยา 1 1
50 โรงเรียนอักษรศึกษา 3 3
51 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 2 2
52 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 12 12
53 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1 1
54 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 3
55 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 4 4
56 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 1 1
57 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 2 2
58 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 1 1
59 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 4 4
60 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1 1
61 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 5 5
  แกรนด์อย่างย่อ 129 129