สรุปยอดแข่ง
การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle ทีม พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 3J TAEKWONDO 2 2
2 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 1 1 3 1 6 12
3 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY A 7 7
4 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY B 6 6
5 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY C 1 1
6 ALL STAR 30 30
7 BANCHANG TKD.(A) 1 2 5 8
8 BANCHANG TKD.(B) 1 1 2
9 BANCHANG TKD.(C) 1 1
10 C.H.U TEAM 1 2 1 6 1 2 13 26
11 CHATCHANA TKD FAMILY 1 1
12 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 1 5 2 3 12 23
13 DK TAEKWONDO TRANG 1 2 3
14 Danchang 1 1
15 Dragon Gym Phuket 10 10
16 JARAN TAKEWONDO SAMUTPRAKARN 6 6
17 JC THAILAND 3 1 20 24
18 KASETSART 8 1 1 5 15
19 KORAT TAEKWONDO 6 6
20 KTG TAEKWONDO 1 1 4 6
21 Kanawat taekwondo poomsae 2 8 10
22 Liw Taekwondo 1 1
23 MNK.ขอนแก่น 1 1
24 Martial Arts Taekwondo 2 2
25 Master Kick Taekwondo 1 1
26 NATTAKORN GYM 7 7
27 NTA TAEKWONDO THAILAND 1 7 8
28 Nadee Taekwondo 6 1 7
29 New star พิษณุโลก 1 4 5
30 NewGen A 1 1 2 4 8
31 NewGen B 1 2 3
32 OYP OLYMPIC 3 2 4 4 13
33 OYP OLYMPIC II 1 1 2 4
34 OYP OLYMPIC III 1 1 6 8
35 PATTAYA TAEKWONDO 4 1 2 8 15
36 PCHR Team A 1 2 2 5
37 PCHR Team B 1 2 3
38 PCHR Team C 1 2 3
39 PCHR Team D 1 2 3
40 PCHR Team E 1 1 2
41 PIIYAWAT TAEKWONDO (D) 1 3 4
42 PIYAWAT TAEKWONDO (A) 2 1 4 3 5 7 22
43 PIYAWAT TAEKWONDO (B) 1 1 3 2 1 7 15
44 PIYAWAT TAEKWONDO (C) 1 1 1 4 7
45 PIYAWAT TAEKWONDO (E) 1 1 2
46 PIYAWAT TAEKWONDO (F) 1 1 2
47 PIYAWAT TAEKWONDO (G) 1 1
48 PIYAWAT TAEKWONDO (H) 1 1
49 PIYAWAT TAEKWONDO (I) 1 1
50 Petchsiam 2 1 1 4
51 Premier taekwondo 1 1
52 RAMKHAMHAENG 4 4
53 RSR 21 21
54 SADUDEE A 2 4 4 10
55 SADUDEE B 1 3 4 8
56 SADUDEE C 1 2 3
57 SADUDEE D 1 2 3
58 SADUDEE E 1 2 3
59 SADUDEE F 1 1 2
60 SADUDEE G 1 1
61 SANTA GYM 1 1
62 SL Taekwondo 2 2
63 T.A.F.Phrae 2 2
64 T.T.N. (A) 1 1
65 TAE CLUB FIGHTER CM. 2 2
66 TAEKWONDO SOCIETY 1 2 3
67 TAWEESILP ROMPO 2 2
68 THE ASIAN TAEKWONDO 1 3 4
69 THE CHAMPION 15 15
70 THE FAST TAEKWONDO 3 3
71 THE HEROES TAEKWONDO 4 4
72 THE VISION A 1 1
73 THE VISION B 1 1
74 THONG TRAT BST Taekwondo Team A 1 1 2 2 4 8 18
75 THONG TRAT BST taekwondo team B 1 5 6
76 THONG TRAT BST taekwondo team C 1 3 4
77 THONG TRAT BST taekwondo team D 2 2
78 TIGER THAI TAECHEW TKD 3 2 2 5 2 5 19
79 TIGER THAI FAMILY B 2 5 7
80 TIGER THAI FAMILY C 1 1
81 TIGER THAI FAMILY D 3 3
82 TKD UD 2 1 1 7 11
83 TKD. CENTER 8 8
84 TKD.CENTER (B) 1 1
85 Taweesilp 40 3 2 6 51
86 Thanita tkd 1 1
87 The Shark Team 3 3
88 WST Taekwondo 3 3
89 ZIAN TKD BANGPHAE A 1 1
90 ZIAN TKD BANGPHAE A 1 1 2 4
91 ZIAN TKD BANGPHAE B 1 2 2 5
92 ZIAN TKD BANGPHAE C 1 2 3
93 ZIAN TKD BANGPHAE D 1 2 3
94 ZIAN TKD BANGPHAE E 1 2 3
95 ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม 1 1
96 ชมรมเทควันโดหนองแค & NEUTRAL TKD. 1 1 3 1 1 7
97 ดนัย เทควันโด 1 1
98 ธีภัสพร 2 2 1 4 9
99 ธีรพฤกษ์ 8 8
100 พงษ์พิทักษ์ 3 3
101 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 3
102 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 3
103 รวมใจเทควันโด 1 1
104 รวมใจเทควันโด 1 1
105 ราชนาวี 9 9
106 ลูกประดู่ 1 1
107 วัน@บางแค 1 1 2
108 วิถีเพชร 2 1 1 7 11
109 สโมสรบ้านบัวทอง 8 8 19 35
110 เชียงใหม่เทควันโดริมปิง A 2 2 5 1 1 9 20
111 เชียงใหม่เทควันโดริมปิง B 1 1 2 1 8 13
112 เชียงใหม่เทควันโดริมปิง C 1 4 5
113 เชียงใหม่เทควันโดริมปิง D 1 1
114 เอกราชยิม 2 2
115 โอลิมปิคเชยุกควัน ราชบุรี 2 2
116 ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา 6 1 7
  แกรนด์อย่างย่อ 257 16 10 59 60 62 293 757