สรุปยอดแข่ง
THAITAE OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
ย้อนกลับ
  ทีม Kyorugi ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 10 1 5 16
2 Assumption College Thonburi 7 1 8
3 BC. Taekwondo Club 16 17 33
4 Brave Taekwondo 4 4
5 C.H.U TEAM 1 3 1 29 34
6 CHOI's TAEKWONDO 20 20
7 CISSE TAEKWONDO 2 1 3
8 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 22 6 1 21 50
9 Champ TKD 7 7
10 Faifah by TMB 11 2 13
11 Gmac Gym 4 1 5
12 HUAHIN TKD 9 2 4 15
13 Hong Kong Taekwondo Associati 1 7 8
14 ICS TAEKWONDO 1 2 3
15 JARAN TAKEWONDO SAMUTPRAKARN 10 2 3 15
16 KCS 24 8 32
17 Mulino Taekwondo 2 2
18 NATTAKORN GYM 2 2
19 NTA TAEKWONDO THAILAND 3 3
20 OYP OLYMPIC 1 2 1 6 1 5 8 24
21 PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO 16 3 19
22 POP TKD 6 6
23 POWER P 7 1 8
24 PUGNATOR INDONESIA TEAM 2 3 5
25 RBIS 1 1
26 RSR 73 15 5 93
27 S.A.T. TAEKWONDO 7 7
28 SKG TAKHLI TAEKWONDO 2 2
29 SPS TAEKWONDO 30 1 1 32
30 SWK.TAEKWONDO 11 11
31 Super​ Kick​ Gym​ 15 15
32 THE CHAMPION 19 10 29
33 THE N.P. TAEKWONDO 8 8
34 TIGER THAI TAECHEW TKD 36 7 2 2 9 56
35 TIGER THAI FAMILY C 17 17
36 TIGER THAI FAMILY D 17 17
37 TKD. CENTER 7 5 12
38 TSR Taekwondo 6 6
39 Taekwondo Society 1 1
40 The Best Fighter Taekwondo 26 5 31
41 The Heroes Taekwondo 6 4 1 1 16 28
42 The Rock เทควันโด 3 1 4
43 Tiger Thai Nirun Taekwondo 4 1 3 8
44 ZIAN TKD BANGPHAE 1 1 10 12
45 youngs the unified martial art club india 2 2
46 คลองกุ่ม เทควันโด 10 1 11
47 ชนะชัยยิม 34 2 36
48 ชมรมเทควันโดหนองแค 6 1 2 9
49 ดนัย เทควันโด 5 2 7
50 ทวีศิลป์บรมราชชนนี 23 23
51 ธีภัสพร 2 1 3
52 ธีภัสพร 9 1 1 2 10 23
53 พงษ์พิทักษ์ 1 5 6
54 พัชระยิม 6 6
55 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2 1 3
56 ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ราชบุรี 3 3
57 รร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ ในพระอุปถัมภ์ 14 4 18
58 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 5 1 7
59 สีวลีคลองหลวง 2 3 13 18
60 เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ 9 9
61 เล็กโกเมศ 8 8
62 เอกราชยิม 5 2 7
63 โรงเรียนบางละมุง 1 1
64 โรงเรียนโชคชัย รังสิต 14 14
65 ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา 11 7 18
  แกรนด์อย่างย่อ 1 627 2 111 1 7 23 11 174 957