สรุปยอดแข่ง
Z Star Taekwondo Championship 2018 (C,D&School)
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Anan Taekwondo 3 3
2 Champ TKD 2 1 3
3 DMG Taekwondo 6 6
4 Gmac Gym 40 13 53
5 JARAN TAKEWONDO SAMUTPRAKARN 17 17
6 JIN`S BLACK BELT TAEKWONDO 4 8 12
7 SANTA GYM 10 7 17
8 THE FAST TAEKWONDO 7 7
9 TKD.S.ONE จันทบุรี 9 9
10 Voita Taekwondo Academy 6 1 3 9 19
11 WST Taekwondo 11 11
12 พงษ์พิทักษ์ (เดอะมอลล์บางกะปิ) 9 2 8 19
13 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai) 15 15
14 เล็ก เทควันโด 29 29
15 โรงเรียนสายอักษร 5 5
  แกรนด์อย่างย่อ 173 3 3 46 225