สรุปยอดแข่ง
E-San Taekwondo League Championship 2018 4th KhonKaen
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle ทีม พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซทีม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว พุมเซ่คู่ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ANUBAN​UBON​ TAEKWONDO​ TEEM 3 3
2 ARK GYM 22 22
3 ASHIRA 14 11 3 28
4 BEE GYM MARTIAL ARTS SCHOOL 31 3 1 35
5 BSK น้ำพองทีม 13 13
6 Intel Taekwondo 6 1 7
7 JC THAILAND 12 3 1 2 38 3 59
8 JOKE GYM 11 1 12
9 KORAT TAEKWONDO 19 2 21
10 Little Angel 8 1 9
11 MASTERNON 9 2 11
12 MNK.ขอนแก่น 3 5 8
13 MTA 25 2 27
14 NMC TAEKWONDO 14 4 7 25
15 PNT.มุกดาหาร 2 1 3
16 RDC Korat 5 5
17 SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 2 3 35 13 53
18 SKP Taekwondo 6 6
19 Taekwondo Phontong 1 1 2 8 12
20 The Kingkong Taekwondo Kumphawapi 13 5 18
21 suprakorn 21 21
22 ขอนแก่นไดโนคิก 17 3 1 21
23 คีรียิม 21 1 3 25
24 จียู เทควันโด พยัคฆ์ 9 9
25 ชมรมกีฬาเทควันโดจ.ร้อยเอ็ด 18 6 1 25
26 ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4 4
27 ชมรมเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานี 1 1
28 ชมรมเทควันโดหนองสำโรงอุดรธานี 16 1 8 2 27
29 ชมรมเทควันโดอุดรธานี 12 3 1 2 4 1 18 2 43
30 ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ 1 1
31 บัวใหญ่ เทควันโด by กฤษณ์ 20 3 23
32 พญาแลยิม ศูนย์ศิลปะป้องกันตัวชัยภูมิ 4 4
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 2
34 มิตรภาพAH12 69 12 1 1 16 99
35 รร.อนุบาลศรีวิไลบึงกาฬ 15 2 1 18
36 สุรินทร์ภักดี 10 1 11
37 สุวรรณภูมิ เทควันโด ร้อยเอ็ด 8 3 1 12
38 สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานี 27 27
39 หน่อมแน้ม TKD 23 23
40 เดชน์ลิขิต ยิม 11 1 1 4 2 19
41 เดโชพลยิม 9 3 12
42 เพชรผกา เทควันโด 6 1 2 9
43 โคราช NMC 3 2 1 4 3 13
44 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา @NKR 9 9
45 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ @NKR 8 8
46 โรงเรียนพระกุมารอุบล By Little Angel 4 4
47 โรงเรียนมหาไถ่บ้านไผ่ @NKR 12 12
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี By Little Angel 1 1
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 2
50 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 543 78 2 2 10 9 4 188 27 863