สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 CTDC.สุราษฎร์ธานี 3 3
2 SADUDEE 3 3
3 TAPEE TKD TEAM 22 22
4 บางรักษ์ ยิม ( เกาะสมุย ) 2 2
5 รุ่งเทควันโด(Tonnum) 2 2
  แกรนด์อย่างย่อ 32 32