สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Pavaris Gyms 6 6
2 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 16 16
3 SK Center นครศรีฯ 7 7
4 TAE KWON DO Thung yai Gym 2 2
5 ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด 6 6
  แกรนด์อย่างย่อ 37 37