สรุปยอดแข่ง
The 15th AU Taekwondo Championship Princess’s Cup 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Assumption University 9 1 10
2 CHATCHANA TKD FAMILY 12 1 13
3 CHOI's TAEKWONDO 15 15
4 Dragon Gym Phuket 5 3 8
5 OLYMPIC TAEKWONDO TEAMKIM 4 1 10 15
6 P.K.GYM 17 17
7 P.T.K.GYM 4 4
8 PornsawanRungrueang 7 2 9
9 RANGSIT STAR 5 5
10 RSR​​ 6 6
11 S.A.T. TAEKWONDO 10 10
12 Super​ Kick​ Gym​ 4 4
13 TSA haryana india 4 4
14 The Asian Taekwondo 1 1 8 10
15 V.C.M. Taekwondo Academy 7 1 8
16 Wipawee Tkd 4 4
17 ck taekwondo club india 3 3
18 ชมรมเทควันโดจังหวัดอุบลราชธานี By Little Angel Taekwondo 6 2 8
19 พงษ์พิทักษ์ 1 1
20 มหาวิทยาลัยบูรพา 3 3
21 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 3 5 8
22 ไทยทชายิม 3 3
  แกรนด์อย่างย่อ 117 26 1 24 168