สรุปยอดแข่ง
THE 1st KIMUNYONG CUP THAILAND AYUTHAYA OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 TEST2 1 1
2 พันปัญญา ฉะเชิงเทรา 1 1
3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4 4 8
  แกรนด์อย่างย่อ 5 5 10