รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THE 5th HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A 7-8 Years ชาย B 20-23KG. 1
2 ต่อสู้ Class B 18-35 Years ชาย E 68-74KG. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
3 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years ชาย G 53-57KG. 1
4 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง E 41-44KG. 1
5 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 Years หญิง H 51-55KG. 2
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years ชาย E 55-59KG. 1
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 Years หญิง H 59-63KG. 1
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย A -54KG. 2
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย C 58-63KG. 1
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years ชาย E 68-74KG. 1
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง B 46-49KG. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 18-35 Years หญิง C 49-53KG. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
13 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt C -13Years คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
14 พุมเซเดี่ยว (1)White Belt KID -4Years หญิง 1
15 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt A -7Years ชาย 2
16 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt A -7Years หญิง 1
17 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt B -10Years ชาย 1
18 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C -13Years ชาย 1
19 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C -13Years หญิง 2
20 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt C -13Years ชาย 1
21 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt D -17Years หญิง 1
22 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt D -17Years ชาย 2
23 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt F -40Years ชาย 1