รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่22
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 3
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 4
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 3
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 1
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 7
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
14 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 25-30กก. 1
15 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 30-33กก. 1
16 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 39-43กก. 5
17 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-47กก. 1
18 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย I 47-51กก. 1
19 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย J +51กก. 2
20 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 25-30กก. 6
21 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 30-33กก. 1
22 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 36-39กก. 1
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G 39-43กก. 1
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-47กก. 2
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง I 47-51กก. 2
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 34-38กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 38-41กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 41-44กก. 1
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 44-47กก. 2
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 50-53กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย L +62กก. 1
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-34กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 34-38กก. 1
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 47-50กก. 1
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 2
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 1
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 2
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 1
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 3
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 4
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 2
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 3
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 1
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 3
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
58 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 1
59 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 1
60 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย E 55-59กก. 1
61 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย G 63-68กก. 2
62 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 20-25กก. 1
63 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 25-30กก. 1
64 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 30-33กก. 2
65 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 36-39กก. 1
66 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-47กก. 2
67 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย J +51กก. 1
68 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 20-25กก. 1
69 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 30-33กก. 1
70 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-47กก. 2
71 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง I 47-51กก. 1
72 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง J +51กก. 2
73 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J 56-59กก. 1
74 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-34กก. 1
75 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 2
76 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 1
77 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 1
78 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 6
79 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 1
80 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 2
81 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 20-22กก. 1
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 6
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 6
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 3
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 3
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 3
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 3
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 1
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 4
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 1
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 4
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 4
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 3
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 2
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 4
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 2
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 2
107 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 1
108 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 1
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
109 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 11-12ปี ทีมชาย 180กก. 2
110 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 7-8 ปี ทีมชาย 120กก. 1
111 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 9-10 ปี ทีมหญิง 150กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
112 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 25-30กก. 4
113 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 30-33กก. 2
114 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 33-36กก. 8
115 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 39-43กก. 4
116 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-47กก. 2
117 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย J +51กก. 1
118 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 20-25กก. 1
119 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 25-30กก. 2
120 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 30-33กก. 3
121 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 33-36กก. 3
122 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 36-39กก. 1
123 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-47กก. 1
124 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 29-34กก. 1
125 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 34-38กก. 3
126 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 38-41กก. 1
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 41-44กก. 2
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 44-47กก. 3
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 47-50กก. 3
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H 50-53กก. 1
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย J 56-59กก. 2
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 34-38กก. 1
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 2
134 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 1
135 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 4
136 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง I 53-56กก. 1
137 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง K 59-62กก. 1
138 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง L +62กก. 1
139 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 2
140 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 4
141 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย E 55-59กก. 1
142 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย G 63-68กก. 1
143 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง E 49-52กก. 2
144 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 2
145 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
146 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt B 7-8ปี ชาย 1
147 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt C 9-10ปี หญิง 1
148 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt F 15-18ปี หญิง 1
149 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 7-8ปี หญิง 1
150 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี ชาย 1
151 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt A -6ปี หญิง 1
152 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt B 7-8ปี ชาย 1
153 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt B 7-8ปี หญิง 1
154 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt C 9-10ปี หญิง 1
155 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt D 11-12ปี ชาย 2
156 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt E 13-14ปี หญิง 1
157 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt F 15-18ปี หญิง 2
158 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C 9-10ปี หญิง 1
159 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt D 11-12ปี หญิง 1
160 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า D 11-12ปี หญิง 1
161 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt D 11-12ปี หญิง 1
162 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt C 9-10ปี ชาย 1
163 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt E 13-14ปี ชาย 1
164 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt E 13-14ปี หญิง 1
165 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C 9-10ปี ชาย 1
166 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt E 13-14ปี ชาย 3