รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่22
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 5
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 5
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 3
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 3
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 1
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 3
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 6
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 7
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 5
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 4
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 3
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 3
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 6
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 2
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 2
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 25-30กก. 6
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 30-33กก. 3
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 36-39กก. 2
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 39-43กก. 4
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-47กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย I 47-51กก. 2
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย J +51กก. 3
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง C 25-30กก. 7
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 30-33กก. 4
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 33-36กก. 2
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 36-39กก. 3
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง G 39-43กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-47กก. 2
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง I 47-51กก. 2
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -29กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย B 29-34กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 38-41กก. 3
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 41-44กก. 3
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 44-47กก. 3
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย G 47-50กก. 2
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H 50-53กก. 1
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย K 59-62กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย L +62กก. 2
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-34กก. 1
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 34-38กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 1
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง G 47-50กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 50-53กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง L +62กก. 1
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 2
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 3
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 2
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 2
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 2
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง E +24กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 6
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 5
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 3
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 7
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 3
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 2
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 3
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 5
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 4
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 1
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 1
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 6
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 6
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 6
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 5
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 6
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 5
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 1
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 4
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 3
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 4
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 6
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 5
85 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
86 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย B 45-48กก. 1
87 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 1
88 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 1
89 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย E 55-59กก. 1
90 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี ชาย G 63-68กก. 2
91 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง A -42กก. 1
92 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง D 46-49กก. 1
93 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-18ปี หญิง E 49-52กก. 1
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 20-25กก. 1
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 25-30กก. 3
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 30-33กก. 4
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 33-36กก. 2
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 36-39กก. 2
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 39-43กก. 2
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-47กก. 4
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย J +51กก. 1
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 20-25กก. 1
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 25-30กก. 1
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 30-33กก. 2
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-47กก. 2
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง I 47-51กก. 2
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง J +51กก. 2
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J 56-59กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย L +62กก. 1
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-34กก. 1
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 3
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง I 53-56กก. 1
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 3
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-17กก. 2
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย D +19กก. 1
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง B 15-17กก. 1
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 7
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 6
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 2
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 4
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E +24กก. 2
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 8
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 5
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 20-22กก. 4
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง E +24กก. 1
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 15
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 13
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 7
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 5
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 8
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 1
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 8
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 4
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 4
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 5
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 2
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 7
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 4
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 9
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 5
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 6
143 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 3
144 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
145 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
146 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 4
147 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 3
148 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 6
149 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 2
150 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 4
151 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 3
152 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 3
153 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี ชาย A -45กก. 1
154 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 1
155 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 1
156 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี ชาย E 55-59กก. 1
157 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี ชาย H 68-73กก. 1
158 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง C 44-46กก. 1
159 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง D 46-49กก. 1
160 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 1
161 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 1
162 ต่อสู้ Class C เยาวชน 15-18ปี หญิง H 59-63กก. 1
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
163 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 11-12ปี ทีมชาย 180กก. 3
164 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 11-12ปี ทีมหญิง 180กก. 1
165 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 7-8 ปี ทีมชาย 120กก. 2
166 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 9-10 ปี ทีมชาย 150กก. 3
167 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 9-10 ปี ทีมหญิง 150กก. 2
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 20-25กก. 5
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 25-30กก. 14
170 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 30-33กก. 10
171 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 33-36กก. 14
172 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย F 36-39กก. 4
173 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 39-43กก. 4
174 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H 43-47กก. 4
175 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย J +51กก. 2
176 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 20-25กก. 3
177 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 25-30กก. 6
178 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 30-33กก. 5
179 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 33-36กก. 6
180 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 36-39กก. 5
181 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง G 39-43กก. 2
182 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง H 43-47กก. 5
183 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง J +51กก. 1
184 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -29กก. 1
185 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 29-34กก. 5
186 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 34-38กก. 2
187 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 38-41กก. 3
188 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 41-44กก. 4
189 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 44-47กก. 9
190 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 47-50กก. 2
191 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H 50-53กก. 6
192 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย J 56-59กก. 2
193 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 29-34กก. 1
194 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 34-38กก. 4
195 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 5
196 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-44กก. 2
197 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 44-47กก. 5
198 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง I 53-56กก. 3
199 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง K 59-62กก. 1
200 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง L +62กก. 1
201 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย A -45กก. 3
202 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย B 45-48กก. 5
203 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย C 48-51กก. 5
204 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย D 51-55กก. 6
205 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย E 55-59กก. 2
206 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย F 59-63กก. 2
207 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย G 63-68กก. 1
208 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี ชาย H 68-73กก. 1
209 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง A -42กก. 2
210 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง C 44-46กก. 1
211 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง E 49-52กก. 3
212 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง F 52-55กก. 2
213 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง G 55-59กก. 1
214 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-18ปี หญิง J +68กก. 2
ประเภทพุมเซคู่ผสม
215 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt D 11-12ปี คู่ผสม 1
216 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt C 9-10ปี คู่ผสม 1
217 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt B 7-8ปี คู่ผสม 1
218 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt C 9-10ปี คู่ผสม 1
219 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี คู่ผสม 2
220 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt E 13-14ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีม
221 พุมเซทีม (2)Yellow Belt D 11-12ปี ทีมหญิง 1
222 พุมเซทีม (4)Blue Belt C 9-10ปี ทีมหญิง 1
223 พุมเซทีม (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี ทีมชาย 1
224 พุมเซทีม (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี ทีมหญิง 1
225 พุมเซทีม (7)Black-Red/Black Belt E 13-14ปี ทีมหญิง 1
226 พุมเซทีม (7)Black-Red/Black Belt F 15-18ปี ทีมหญิง 1
227 พุมเซทีม (7)Black-Red/Black Belt G +18ปี ทีมหญิง 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
228 พุมเซทีมผสม (3)Green Belt C 9-10ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
229 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt A -6ปี ชาย 2
230 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt B 7-8ปี ชาย 2
231 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt B 7-8ปี หญิง 3
232 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt C 9-10ปี ชาย 1
233 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt C 9-10ปี หญิง 5
234 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt D 11-12ปี ชาย 1
235 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt D 11-12ปี หญิง 2
236 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt E 13-14ปี หญิง 1
237 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt F 15-18ปี หญิง 1
238 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt A -6ปี ชาย 2
239 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt A -6ปี หญิง 1
240 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt B 7-8ปี ชาย 3
241 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt B 7-8ปี หญิง 3
242 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt C 9-10ปี ชาย 2
243 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt C 9-10ปี หญิง 2
244 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt D 11-12ปี ชาย 3
245 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt D 11-12ปี หญิง 2
246 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt F 15-18ปี หญิง 2
247 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt A -6ปี หญิง 1
248 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt B 7-8ปี ชาย 2
249 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt B 7-8ปี หญิง 1
250 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C 9-10ปี ชาย 2
251 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C 9-10ปี หญิง 4
252 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt D 11-12ปี ชาย 1
253 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt D 11-12ปี หญิง 2
254 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt B 7-8ปี หญิง 1
255 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt C 9-10ปี ชาย 2
256 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt D 11-12ปี หญิง 1
257 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt E 13-14ปี หญิง 1
258 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt C 9-10ปี ชาย 2
259 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt D 11-12ปี ชาย 2
260 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt D 11-12ปี หญิง 1
261 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt E 13-14ปี ชาย 2
262 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt E 13-14ปี หญิง 2
263 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C 9-10ปี ชาย 2
264 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C 9-10ปี หญิง 3
265 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี ชาย 7
266 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี หญิง 4
267 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt E 13-14ปี ชาย 5
268 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt E 13-14ปี หญิง 1
269 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt F 15-18ปี หญิง 3