รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
7th Suratthani Taekwondo Championship 2019
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
2 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ประชาชน +18ปี หญิง C 49-53กก. 1
3 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 34-38กก. 2
4 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 42-46กก. 1
5 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H 46-50กก. 1
6 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 1
7 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 2
8 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
9 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 2
10 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
11 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
12 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
13 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
14 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt B 11-12ปี ชาย 1