สรุปยอดแข่ง
THE 5th HEROES TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Connection Tkd Gym 2 3 5
2 HEROES TAEKWONDO 1 1
3 HK Taekwondo Jung Do Kwan SSTEAM 4 1 13 18
4 NORWAY TEAM 3 3
5 TEST2 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 2 12 1 13 28