สรุปยอดแข่ง
7th Suratthani Taekwondo Championship 2019
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 BST. Thailand 1 1
2 SATARNFAH​ TKD​ ​PHUKET.​ 1 1
3 THE KICK TAEKWONDO KRABI 10 10
4 Test 1 1
5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 4 4
  แกรนด์อย่างย่อ 1 15 1 17