สรุปยอดแข่ง
THE11TH KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซทีม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 9 5 14
2 ALL STAR 80 1 40 3 124
3 Assumption College Thonburi 11 11
4 CHATCHANA TKD FAMILY 2 2
5 CHOI's TAEKWONDO 34 2 2 3 18 59
6 Dragon Gym Phuket 8 1 5 14
7 Gmac Gym 10 1 1 12
8 INTER TAEKWONDO ACADEMY 1 1
9 Junior Taekwondo Academy 11 4 15
10 KTK Taekwondo 2 1 3
11 Kasetsart University 2 2
12 Master Kick Taekwondo 2 2 1 5
13 NewGen A 7 1 1 10 19
14 PARADISE TAEKWONDO 4 4 8
15 PTG GYM 5 1 1 7
16 RSR A 61 2 34 1 98
17 SL Taekwondo 24 11 2 37
18 Somapapattana by Petchsiam 11 1 12
19 T.T TAEKWONDO 1 1
20 TAEKWONDO SOCIETY 1 3 1 5
21 TAWEESILP ROMPO TAEKWONDO 16 9 25
22 THE CHAMPION 17 1 14 32
23 THE FAST TAEKWONDO 2 2
24 THE N.P. TAEKWONDO 5 1 6
25 THE VISION 2 2
26 TIGER THAI FAMILY 1 2 3
27 TKD. CENTER 5 1 9 15
28 The Best Fighter Taekwondo 23 1 4 1 2 31
29 The Rock เทควันโด 4 4
30 Thong&Trattaekwondo 10 4 1 3 16 34
31 UTHAITHANI TAEKWONDO GYM 3 3
32 YOTHINBURANA 1 1 2
33 kasetsart 10 4 1 15
34 the kick taekwondo 1 10 11
35 คลองกุ่มเทควันโด 6 6
36 ค่ายอดิศร เทควันโด 9 3 12
37 ดนัยเทควันโด 9 9
38 รร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 14 2 16
39 เล็กโกเมศ 2 2
40 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 17 1 18
41 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 1 1 8 27
42 ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา 4 6 10
  แกรนด์อย่างย่อ 434 11 183 7 10 89 734