Previous
Next

กำหนดปิดปรับปรุงระบบ V4.0

Gmac Score เพื่อปรับปรุงคุณภาพ, มาตรฐาน, ความเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหลักของระบบ ทางทีมงานจึงมีกำหนดปิดเว็บไซด์เพื่อปรับปรุงระบบ Update เป็

Gmac Score เพื่อปรับปรุงคุณภาพ, มาตรฐาน, ความเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหลักของระบบ ทางทีมงานจึงมีกำหนดปิดเว็บไซด์เพื่อปรับปรุงระบบ Update เป็น GmacScoreV4.0 ต้อนรับปี 2019 อีกทั้งการอัพเดทครั้งนี้ มีการปรับปรุงเพิ่มฟังค์ชั่น และอื่นๆอีกมากมายกำหนดปิดปรับปรุง : ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย. 2562 ผลกระทบ : ปิดระบบรับสมัคร และลงทะเบียนทุกชนิด